Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
100 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 7
1

Tytuł:
Problemy percepcji przemian obyczajowych = Problems Concerning the Perception of Changes in Customs and Habits
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. . - nr 566 (2001) , s. 47-56. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Dylematy upaństwowionej socjologii = The Dilemmas of a Nationalised Sociology
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. . - nr 566 (2001) , s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Women`s Studies jako intelektualna forma wyrazu ruchu feministycznego = Women's Studies as an Intellectual Form of the Expression of the Feminist Movement
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. . - nr 566 (2001) , s. 71-80. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Otwarcie granic - pozytywne i negatywne zjawiska. Polityka kryminalna w perspektywie zjednoczonej Europy = Opening-up Borders - Positive and Negative Phenomena: Crime Policy from the Perspective of a United Europe
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. . - nr 566 (2001) , s. 91-100. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Prywatyzacja gospodarki w świadomości społecznej = The Privatisation of the Economy in the Social Consciousness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. . - nr 566 (2001) , s. 33-46. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Społeczna percepcja dzieła sztuki - model analizy = The Social Perception of a Work of Art - A Model of Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. . - nr 566 (2001) , s. 57-69. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Zasoby kulturowe a funkcjonowanie i rozwój miasta = Cultural Resources and the Functioning and Development of the City
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. . - nr 566 (2001) , s. 81-89. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie