Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, [1981]
Opis fizyczny:
322 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 17
1

Tytuł:
Rola Europejskiego Banku Inwestycyjnego w polityce śródziemnomorskiej EWG = The Role of the European Investment Bank in the Mediterranean Policy of the EEC
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 131-140. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Problem współistnienia planowania centralnego i rynku w gospodarce socjalistycznej = The Problem of the Coexistance of Central Planning and the Market in the Socialist Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 117-129. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Teoria cyklu koniunkturalnego oraz idee liberalizmu w pracach Edwarda Taylora = The Theory of Economic Trend and Conceptions of Liberalism in the Works of E. Taylor
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 101-116. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Udział rolnictwa w akumulacji ogólnonarodowej = The Participation of Agriculture in National Accumulation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 141-152. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Ochrona naturalnego środowiska człowieka przed szkodliwymi zanieczyszczeniami, powstającymi ze zużycia naturalnych paliw energetycznych = Protection of Man's Natural Environment from Harmful Pollution Resulting from the Use of Natural Energetistic Fuels
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 67-79. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Polsko-polonijna współpraca gospodarcza = The Polish-Polonian Economic Co-operation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 53-65. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Możliwości wykorzystania bodźców ekonomicznych w ochronie środowiska naturalnego = Use of Economic Stimuli for the Protection of the Natural Environment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 45-51. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Krytyka poglądów społecznych i politycznych Izydora Wysłoucha = Critcism of Izydor Wysłouch's Social and Political Views
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 189-210. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Organizacje społeczne i polityczne polskiej emigracji zarobkowej w latach 1795-1914 = Social and Political Organizations of the Polish Economic Emigration of the 1795-1914 Period
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 227-245. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Nowoczesność jako negacja tradycji = Modernity VS Negation of Tradition
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 305-322. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Dynamika inwestycji a wahania tempa wzrostu gospodarczego w krajach RWPG w latach 1950-1975 = Investment Bate VS Fluctuations in the Pace of Economic Growth in the Comecon Countries in the Period 1950-1975
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 281-304. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Ewolucyjne ujęcie teorii kosztów komparatywnych = Evolutional Presentation of the Theory of Comparative Costs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 261-280. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Unowocześnienie struktury produkcji w Polsce w latach 1950-1975 = Modernization of Production Structure in Poland in the Years 1950-1975
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 211-225. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Kształtowanie się poglądów na własność do czasów Oświecenia = The Shaping of Views on Property until the Age of Reason
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 153-170. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Wybrane teoretyczne problemy procesu wyrównywania poziomu rozwoju gospodarczego krajów socjalistycznych = Practical Problems of the Process of Equalizing the level of Economic Development of Socialist States
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 81-100. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
W pół wieku po wielkim kryzysie = Fifty Years after the Great Depression
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 247-260. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Pomoc gospodarcza krajów socjalistycznych dla krajów rozwijających się = Socialist States' Economic Aid for the Developing Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 147 ([1981]) , s. 171-188. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID