Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
149 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Próba wyjaśnienia problemu dywidend na podstawie teorii agencji = Attempt at Clarification of the Issue of Dividends
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 507 (1998) , s. 25-37. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Zmiany stopnia specjalizacji przemysłu w krajach OECD w latach 1963-1992 = Changes in Specialization Degree of Industry in OECD Countries in the 1963-1992 Period
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 507 (1998) , s. 143-149. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie = Factors of More Effective Management of Fixed Capital in Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 507 (1998) , s. 5-15. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Rola załóg pracowniczych w procesach komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych = Role of Workers in Processes of Commercialization and Privatization of State Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 507 (1998) , s. 85-91. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Leasing jako alternatywne źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstwa = Leasing as Alternative Source of Financing of Enterprise's Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 507 (1998) , s. 57-66. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Ocena współzależności procesów ekonomicznych kształtujących rozwój przedsiębiorstwa = Assessment of Interdependence of Economic Processes Affecting Enterprise's Growth
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 507 (1998) , s. 39-55. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Zmiany we wzajemnych relacjach sektora publicznego i prywatnego na tle ogólnych zmian systemowych w gospodarce narodowej = Changes in the Mutual Relations of the Private and Public Sectors in the Light of Overall System Transformations in the National Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 507 (1998) , s. 93-107. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Reiter Tomasz , Sierpińska Maria
Tytuł:
Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na światowych rynkach kapitałowych = Classification of Investment Funds Operating in World Capital Markets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 507 (1998) , s. 121-142. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
System preferencji podatkowych w polskiej gospodarce w latach 1993-1996 : (na przykładzie podatku dochodowego) = System of Tax Preferences in the Polish Economy in the Years 1993-1996 (Taking Income Tax as Example)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 507 (1998) , s. 109-120. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Istota i specyfika pomiaru wartości przedsiębiorstwa jako składnika procedury jego wyceny = Essence and Specific Nature of Measurement of Value of Enterprise as Component of Valuation Procedure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 507 (1998) , s. 17-24. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie