Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Opis fizyczny:
233 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 23
1

Tytuł:
Konsumencka ocena jakości a procedury badawcze i organizacyjne pracowni kształtowania jakości towarów = Consumer's Estimation of Quality VS Investigative and Organizational Procedures in the Departament of the Formation of Articles' Quality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 144 (1981) , s. 33-43. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Duda Ignacy , Różycka Anna
Tytuł:
Ciepłochronne własności układów materiałowych stosowanych w przemyśle obuwniczym = Heat-preserving Characteristic of Materials' Sets Used in the Shoe Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 144 (1981) , s. 55-63. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Feczko Janusz S. , Szczurek Janina
Tytuł:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji = The Formation of General Consumer Goods Quality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 144 (1981) , s. 23-31. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Penetrometryczna metoda oznaczania twardości mydeł = Penetrometric Method of the Determination of the Hardness of Soap
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 144 (1981) , s. 65-71. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Wpływ dodatku odpadów produkcyjnych na niektóre własności folii z twardego PCW = The Effect of an Addition of Production Wastes on Some Characteristics of Foil and Polivinyl Chloride
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 144 (1981) , s. 73-84. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Ocena jakości aktualnie stosowanych opakowań na proszki piorące = Estimation of Quality of Washing Powder Packages Presently Used
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 144 (1981) , s. 85-97. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Badania dotyczące prawidłowego doboru jednostkowych opakowań kartonowych na pieczywo cukiernicze = Investigations of Correct Selection of Cardboard Unit Packages for Confectioneries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 144 (1981) , s. 99-109. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Sterowanie jakością towarów = Direction of Commodities' Quality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 144 (1981) , s. 11-21. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Psychofizjologiczne aspekty percepcji cech jakościowych towaru = Psychophysiological Aspects of Perception of Commodity's Qualitative Features
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 144 (1981) , s. 45-53. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Próba oceny opakowań zbiorczych dla przetworów owocowo-warzywnych dostarczanych w szklanych opakowaniach jednostkowych = Attempt at the Estimation of Collective Packages of Fruit and Vegetable Preserves in Glass Unit Containers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 144 (1981) , s. 119-127. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Wpływ procesu technologicznego na migrację metali ciężkich do przetworów owocowych = The Impact of Technological Process on the Migration of Heavy Metals Into Fruit Preserves
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 144 (1981) , s. 175-180. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Wpływ różnych sposobów konserwowania na jakość soku pitnego jabłkowego = The Effect of Different Methods of Preservation on the Quality of Apple Juice
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 144 (1981) , s. 191-198. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Badania nad właściwościami mięsa królika w porównaniu z mięsem innych zwierząt rzeźnych = Study of the Characteristics of Rabbit Meat as Compared with other Slaughter Animals Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 144 (1981) , s. 213-220. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Analiza warunków mikroklimatycznych wybranego pomieszczenia magazynowego = Analysis of Micro-climatic Conditions of a Selected Store-room
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 144 (1981) , s. 137-149. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Tytuł:
Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mrożonego mięsa świń żywionych różnymi mieszankami paszowymi z udziałem sorga = Phisico-chemical and Sensoric Characteristics of Frozen Meat of Pigs Fed with the Addition of Sorghum
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 144 (1981) , s. 205-212. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Zależność toksyczności emalii transparentowych od składu chemicznego ich szkliw = The Dependence of Transparent Enamels' Toxity on Glazes' Chemical Composition
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 144 (1981) , s. 151-160. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Zmiany niektórych wyróżników jakościowych przecierowych soków warzywnych podczas ich przechowywania = Formation of the Nourishing Value of Vegetable Juices in their Preservation Period
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 144 (1981) , s. 181-190. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Mikułowska Helena , Maśnica Maria
Tytuł:
Próba modyfikacji jakości wybranych sztucznych osłonek wędliniarskich = Attempt it the Modification of the Quality of Artificial Sausage Skins
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 144 (1981) , s. 221-233. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Praktyczne aspekty jednostkowego paczkowania przetworów zbożowych metodą objętościową = Practical Aspects or a Unit Package of Dry Goods Preserves with the Use of Volume Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 144 (1981) , s. 111-117. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Z badań nad mechanizmem starzenia wytworów papierniczych = Out of the Investigations of Ageing Mechanism of Paper
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 144 (1981) , s. 129-136. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Tytuł:
Wpływ pH na proces flotacji tlenków żelaza ze szlamów wielkopiecowych = Investigation of the Impact of pH Changes on the Technological Process of Extraction of Ferro Oxides from Blast-furnace Sludges
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 144 (1981) , s. 161-173. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Tytuł:
Prof. dr Mieczysław Mysona
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 144 (1981) , s. 7-10
varia
23

Tytuł:
Wpływ żywienia trzody chlewnej tradycyjnie i mieszankami : standard na właściwości fizykochemiczne mięsa = The Effect of Feeding Pigs Traditionally and with Standard Feed Mixtures on Meat's Phisico-chemical Characteristics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 144 (1981) , s. 199-204. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie