Szczegóły rekorduTytuł:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003
Opis fizyczny:
276 s.; 25 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy pracach
ISBN:
83-915693-1-4
monografia
Powiązane artykuły/referaty 13
1

Tytuł:
Badanie sprawozdania finansowego pro forma jako element procesu badania sprawozdania finansowego = Pro Forma Financial Statement Audit as a Part of the Auditing Process
Źródło:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 201-209. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Rewizja sprawozdania finansowego we współczesnej rachunkowości = Financial Statement Audit in Today's Accounting Practice
Źródło:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 69-85. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Pomiar ekonomiczny wartości intelektualnych w organizacjach rynkowych = Economic Measurement of Intellectual Values in Market Organizations
Źródło:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 35-50. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Wycena kredytów według zamortyzowanego kosztu = Valuation of Credits by Amortised Cost
Źródło:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 137-147. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Rachunki decyzyjne jednostek gospodarczych w zarządzaniu aktywami trwałymi : (według znowelizowanej ustawy o rachunkowości) = Decision-Related Accounts of Business Entities in the Fixed Assets Management : (According to the Amended Accountancy Act)
Źródło:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 217-227. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Problematyka naruszania dyscypliny finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce = Problems Related to the Infringement of Discipline of Public Finance in Polish Local Government Units
Źródło:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 87-98. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Nowoczesne systemy informatyczne wspomagające rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw = Modern Computer-AIded Systems Supporting the Accountancy in Small and Medium-Sized Business
Źródło:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 99-108. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Wybrane metody wyceny instrumentów finansowych w świetle standardów rachunkowości = Selected Methods of Financial Instrument Valuation in the Light of Accounting Standards
Źródło:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 111-126. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Analiza prospektywna kursów walut w aspekcie transakcji hedgingowych = Prospective Analysis of Currency Exchange Rates in the Aspect of Hedging Transactions
Źródło:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 149-159. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Ceny transferowe jako forma rozliczeń wewnętrznych w zdecentralizowanym przedsiębiorstwie = Transfer Prices as Form of In-Plant Settlements in a Decentralized Enterprise
Źródło:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 161-170. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego w świetle międzynarodowych standardów rewizji finansowej = Financial Analysis in the Financial Statement Audit in the Light of International Standards of Finance Revision
Źródło:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 193-200. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Reforma systemu podatkowego w Polsce jako jedno z głównych narzędzi ożywienia gospodarki = Reform of the Tax System in Poland as one of the Main Tool for Animation in Economy
Źródło:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 241-252. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Metody i techniki transferu kapitału stosowane w oazach podatkowych = Methods and Techniques of Capital Transfer Used in Tax Havens
Źródło:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 253-263. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
rozdział w monografii