Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Opis fizyczny:
273 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 24
1

Tytuł:
Droga do doktora i doktora habilitowanego nauk towaroznawczych = The Way to Doctor and Habilated Doctor of Product Determination
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 5-11. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Badanie przydatności testu ITT do pomiaru wartości potencjału oksydo-redukcyjnego i oceny jakości krajowych win owocowych = Investigating of the ITT Test Usefulness for the Purposes of Measuring the Quality of Potential and of Estimating the Quality of Home-made Fruit Wines
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 203-215. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Kryteria oceny jakości niektórych wyrobów przemysłu tłuszczowego w świetle wymagań norm i użytkowników = Criteria of Quality Estimation of Some Fat Industry Products in the Light of the Demands of Consumers' Norms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 165-171. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Gajewski Andrzej , Cybula Sławomir , Wałaszek Bronisław
Tytuł:
Ocena własności elektrostatycznych wybranych tkanin w warunkach otoczenia = Estimate of Chosen Fabrics Electrostatic Properties in the Environment's Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 105-112. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Wpływ termicznego i hydrotermicznego starzenia pergaminu na zmianę jego cech użytkowych = The Influence of the Process of Thermic and Hydrothermic Growing Old of Parchment on the Change of its Utility Characteristics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 67-76. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Wpływ grubości tkanin i ich zespołów jednorodnych na izolacyjność cieplną = The Influence of Fabrics' Thickness and Their Homogenous Sets on Thermal Insulation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 77-99. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Możliwości zastosowania szkliw podstawowych opartych na tlenku miedzi = Possibilities of Using Elementary Glazes Based on Cupric Oxide
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 151-156. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Szybkość kwaśnienia mleka = The Speed of Milk Souring
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 223-236. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Pomiar szybkości rozwoju bakterii w mleku krowim = Measurement of the Speed of Bacteria Growth in Cow Milk
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 237-247. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Niektóre aspekty badań nad jakością mięsa zwierząt rzeźnych = Some Aspects od Researches of Meat Quality of Animals Destined for Slaughter
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 249-259. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Wartość użytkowa opakowania jako czynnik zabezpieczania jakości towaru = Usefulness of Package as a Factor Securing Commodities' Value
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 43-49. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Możliwości wytwarzania dodatkowych produktów pszczelich w pasiekach wielkotowarowych = Possibilities of Production of Additional Agricultural in Multi-goods' Apiaries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 267-273. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Badania nad właściwościami mięsa świń żywionych paszą z dodatkiem mączki krylowej = Investigations of Meat of Pigs Fed on Fodder with Krill Flour
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 261-265. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Towaroznawcza ocena jakości mleka i jego przetworów na rynku krakowskim = Evaluation of the Quality of Milk and Milk Products in the Kraków Town
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 217-221. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Ocena jakości towarów konsumpcyjnych a indywidualne cechy człowieka = A Commodity Quality Estimation Versus Human Qualities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 51-56. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Towaroznawstwo w służbie normalizacji i zabezpieczenia jakości towarów = The Science of Commodities in the Service of Normalization and Securing Goods' Quality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 13-20. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Istota procesu podtrzymywania jakości w sferze poprodukcyjnej = The Essence of the Quality Maintaining Process in the After-production Sphere
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 21-32. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Kolorystyka towarów konsumpcyjnych jako cecha ich jakości = Recognizing Commodities Colours by Consumers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 57-66. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Wykorzystanie mikrofal do pasteryzacji soku pitnego jabłkowego = The Use of Microwaves for the Apple Juice Pasterization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 143-150. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Czechowska-Liszka Maria , Szemraj Helena , Żołek Wiesław
Tytuł:
Zależność jakości rafinowanego oleju słonecznikowego od stopnia utlenienia oleju surowego w świetle badań laboratoryjnych = Dependence of the Quality of Refined Sunflower Oil on the Degree of Crude Oil Oxidation in the Light of Laboratory Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 173-183. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Badania nad odpornością emalii ceramicznych na środki piorące = Investigations of Ceramic Enamels Resistance to Detergents
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 157-164. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Próba określenia własności elektrostatycznych tkanin przez pomiar ich oporności elektrycznej = An Attempt to Specify Electrostatic Properties of Fabrics Through Measuring Their Electrical Resistance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 113-130. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Zastosowanie metody profilowania do porównania walorów sensorycznych niektórych przetworów owocowych = The Use of Survey Method for Comparing Sensoric Values of Some Fruit Produces
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 185-201. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Ocena aktywności powierzchniowych wybranych detergentów jonowych i niejonowych w ich przydatności do wyrobu mas formierskich typu "Synflo" = The Estimation od Surface Activities of Chosen Ionic and Non-ionic Detergents in Their Usability for Producing Moulding Masses of "Synflo" Type. Część I
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. . - nr 128 (1980) , s. 131-141. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID