Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
131 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Portfel lokat polskich towarzystw ubezpieczeniowych = The Investments Portfolios of Insurance Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 542 (2000) , s. 63-73. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Wybrane problemy zatrudnienia i płac w gospodarce Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1945-1991 = Selected Employment and Wage Problems in the US Economy, 1945-1991
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 542 (2000) , s. 43-50. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Rozwój instrumentów polityki monetarnej na przykładzie operacji otwartego rynku = The Development of Monetary Policy Instruments: the Example of Open Market Operations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 542 (2000) , s. 99-108. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Z historii daniny publicznej i podatku = A History of Public Levies and Taxation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 542 (2000) , s. 5-15. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Kierunki zmian w systemie finansowania budownictwa mieszkaniowego w Polsce = Changes in the System of Financing Housing Construction in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 542 (2000) , s. 75-86. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Metody finansowania świadczeń emerytalno-rentowych i ich wpływ na gospodarkę = Methods for Financing Retirement Pensions and Disability Allowances and their Impact on the Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 542 (2000) , s. 51-62. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Zmiany polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych w okresie transformacji systemowej = Changes in the Polish Commercial Insurance Market During the Transformation Period
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 542 (2000) , s. 17-29. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Sekurytyzacja aktywów = Asset Securitisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 542 (2000) , s. 87-97. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Zmiany organizacyjne centralnych władz skarbowych Polski w latach 1917-1927 = Organisational Changes in the Polish Fiscal Authorities, 1917-1927
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 542 (2000) , s. 31-41. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie