Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Opis fizyczny:
141 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 7
1

Tytuł:
Niektóre aspekty akumulacji w Stanach Zjednoczonych w teorii i praktyce = Some Aspects of Accumulation in the United States in Theory and Practice
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 140 (1981) , s. 5-19. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Stosunki gospodarcze pomiędzy Polską a Irakiem = Economic Relations between Poland and Iraq
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 140 (1981) , s. 131-141. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Współpraca krajów RWPG w zakresie wykorzystania zasobów pracy = Cooperation in the Comecon Countries in the Field the Use of Workforce Supply
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 140 (1981) , s. 21-40. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Przemiany działowej struktury produkcji materialnej w Polsce w latach 1950-1976 = Changes in the Sectional Structure of Production in the Years 1950 - 1976
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 140 (1981) , s. 41-53. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Ekonomiczne czynniki determinujące wielkość i kierunki emigracji zarobkowej w EWG = Economic Factors Determining the Size and Directions of Economic Emigration in the E.E.C. Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 140 (1981) , s. 75-103. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Znaczenie handlu zagranicznego dla gospodarki szwedzkiej = The Importance of Foreign Trade for the Swedish Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 140 (1981) , s. 105-129. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Rynek ropy naftowej u progu lat osiemdziesiątych = The Market of Crude Oil at the Beginning of 80s
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 140 (1981) , s. 55-74. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie