Szczegóły rekorduTytuł:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001
Opis fizyczny:
277 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 18
1

Tytuł:
Zasady wdrażania elastycznych form organizacji czasu pracy = Principles of Implementing Flexible Forms of the Working Time Organisation
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 5 (2001) , s. 87-101. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Orientacja konkurencyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi = Competitive Orientation in Management of Enterprises and Public Organizations
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 5 (2001) , s. 19-34. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Podstawy i etapy budowania lojalności w kanałach dystrybucji = Base and Stages of Building the Loyality in the Distribution Channels
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 5 (2001) , s. 129-138. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Problematyka doboru członków zespołów zadaniowych = Some Problems Relative to the Selection of the Members of Task Groups
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 5 (2001) , s. 103-112. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Tworzenie nowego systemu ochrony konsumenta w prawie polskim = Making a New System fot the Consumer Protection in the Polish Law
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 5 (2001) , s. 53-73. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Charakterystyka zintegrowanych systemów zarządzania - stan i perspektywy wdrażania w polskich przedsiębiorstwach = The Characteristic of the Integrated Management Systems - Present Days and Future Perspectives in Polish Enterprises.
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 5 (2001) , s. 35-52. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Właściwości butelkowanych naturalnych wód mineralnych = Properties of Bottled Natural Mineral Waters
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 5 (2001) , s. 261-267. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Modele analityczne w badaniu sprawozdania finansowego = Analytical Models in the Financial Account Audit
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 5 (2001) , s. 227-245. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Skład chemiczny i właściwości miodu = Chemical Analysis and Properties of Honey
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 5 (2001) , s. 269-277. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
O pewnej nierówności dla współczynników korelacji aktywów kapitałowych = On a Certain Inequality for the Correlation Coefficients of Capital Assets
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 5 (2001) , s. 255-260. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Oczekiwania studentów WSPiM w Chrzanowie dotyczące przyszłości zawodowej. Wyniki badań ankietowych = The Students of the WSPiM Chrzanów Protessional Career Expectations. The Results of the Inguiry Research.
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 5 (2001) , s. 161-193. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Integracja Polski z Unią Europejską a sektor małych i średnich przedsiębiorstw = Poland's Integration with the European Union, and the Sector of Small and Medium Business
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 5 (2001) , s. 7-17. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Ubóstwo jako problem społeczny. Istota, przyczyny, pomiar = Poverty as a Social Problem. Essence - Reasons - Measurement
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 5 (2001) , s. 195-216. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Teoretyczne podstawy systemu komunikacji marketingowej = Theoretical Grounds of the Marketing Communication System
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 5 (2001) , s. 113-128. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Losowy wzrost wartości kapitału = Random Increase in Capital
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 5 (2001) , s. 247-254. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne = Ageing of the Polish Population#Statistical and Demographic Aspects
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 5 (2001) , s. 139-159. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Zarządzanie kompetencjami i wiedzą jako nowe koncepcje operacyjnego poziomu zarządzania = Competence and Knowledge Management as a New Concept of the Operational Management Level
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 5 (2001) , s. 75-86. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
System trójwymiarowej rachunkowości narzędziem rachunkowości zarządczej = Triple-Entry Bookkeeping System as the Tool of Management Accounting
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 5 (2001) , s. 217-226. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie