Szczegóły rekordu



Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990
Opis fizyczny:
189 s., [3] k. złoż.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 11
1

Tytuł:
Równoważenie budżetu państwa w Polsce w latach osiemdziesiątych = Balancing National Budget in Poland in the Eighies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 318 (1990) , s. 25-39. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Ogólna charakterystyka współczesnych uwarunkowań redystrybucji budżetowej w sferze produkcji materialnej = General Characteristics of Contemporary Budget Redistribution in Material Production Subject to Certain Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 318 (1990) , s. 41-58. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Stabilizacyjna rola wyniku finansowego w świetle zasad systemu finansowego przedsiębiorstw = Stabilizing Function of the Financial Effect in the Light of the Business Financial System Principles
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 318 (1990) , s. 81-98. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Strukturalna inflacja kosztów ogólnym tłem ekonomicznym wzrostu i różnicowania się kosztów produkcji przemysłowej = Structural Cost Inflation as a General Economic Background for the Differentiation and Increase in Industrial Production Posts
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 318 (1990) , s. 99-114. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Wpływ niektórych procesów gospodarczych na rentowność przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1982-1986 = Effects of Certain Economic Processes on the Profitability of Industrial Enterprises in the Years 1982-1986
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 318 (1990) , s. 115-128. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Ewolucja zasad finansowania środków obrotowych przedsiębiorstw = Self-Financing of Working Assets in the Light of the Fast Systemic Solutions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 318 (1990) , s. 145-156. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Rezerwy walutowe krajów kapitalistycznych w latach osiemdziesiątych = Foreign Exchange Reserves of Capitalist Countries is the Eighties
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 318 (1990) , s. 173-189. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Świadczenia przedsiębiorstw uspołecznionych na rzecz regionu : na przykładzie województwa krakowskiego = Charges of Nationalized Enterprises for the Benefit of the Region : Exemplified by the Province of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 318 (1990) , s. 71-80. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Mechanizm kształtowania zasobów finansowych regionu = Mechanism of Forming Regional Pecuniary Resources
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 318 (1990) , s. 5-23. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Ewolucja struktury ekonomicznej budżetu państwa w PRL = Evolution of the Budget Economic Structure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 318 (1990) , s. 59-70. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Tytuł:
Problemy pomiaru i oceny efektywności eksportu = Problems Related to the Measurement and Evaluation of Export Effectiveness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 318 (1990) , s. 157-172. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie