Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
121 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 7
1

Autor:
Górka Kazimierz , Golemo Ferdynand
Tytuł:
Problemy racjonalizacji zatrudnienia w przemyśle w latach 1980-1982 = The Rationalization of Employment in Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 175 (1983) , s. 5-22. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Francik Anna , Mroczkowski Tomasz
Tytuł:
Społeczne aspekty racjonalizacji zatrudnienia absolwentów szkół wyższych = The Social Aspects of Employment Rationalization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 175 (1983) , s. 23-41. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Finansowe instrumenty kształtowania procesów modernizacyjnych w przemyśle = The Financial Instruments of Shaping the Modernization Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 175 (1983) , s. 87-101. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Wajda Wacław , Krasowski Zbigniew
Tytuł:
Inwestycje odtworzeniowo-modernizacyjne a wzrost zdolności produkcyjnych w przemyśle nawozów azotowych = The Restitution and Modernization Investment, and the Growth of Production Capacity in the Nitrolime Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 175 (1983) , s. 103-121. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Famielec Józefa , Borkowski Edward
Tytuł:
Kształtowanie i gospodarowanie funduszem płac w przedsiębiorstwie przemysłowym = Formulating and Utilizing the Labour Compensation Fund in an Industrial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 175 (1983) , s. 53-70. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Nehring Anna , Gawalewicz Adolf
Tytuł:
Niedobory i nadwyżki siły roboczej w województwie miejskim krakowskim = The Shortages and Surpluses of Labour in Cracow City Administrative Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 175 (1983) , s. 43-52. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Borowiecki Ryszard , Podgórski Adolf , Uryga Józef
Tytuł:
Rola innowacji produkcyjnych w rozwoju inwestycji modernizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych = The Role of Production Innovations in the Development of Modernization Investment in Industrial Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 175 (1983) , s. 71-85. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie