Szczegóły rekorduTytuł:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2012
Opis fizyczny:
279 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-617-5
monografia
Powiązane artykuły/referaty 15
1

Tytuł:
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) w świetle obecnych regulacji
Źródło:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012, s. 119-129
ISBN:
978-83-7641-617-5
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Ewolucja sprawozdawczości finansowej w kierunku sprawozdawczości zintegrowanej na przykładzie spółek Novo Nordisk i LOTOS
Źródło:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012, s. 68-87
ISBN:
978-83-7641-617-5
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Ewolucja zawodu biegłego rewidenta
Źródło:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012, s. 212-229
ISBN:
978-83-7641-617-5
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych
Źródło:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012, s. 155-177
ISBN:
978-83-7641-617-5
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Nowa forma prezentacji sprawozdań finansowych według wspólnej koncepcji IASB i FASB
Źródło:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012, s. 99-118
ISBN:
978-83-7641-617-5
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu jako nowy element raportowania biznesowego
Źródło:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012, s. 88-98
ISBN:
978-83-7641-617-5
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego - kierunki zmian
Źródło:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012, s. 178-195
ISBN:
978-83-7641-617-5
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle nowych regulacji prawnych
Źródło:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012, s. 130-138
ISBN:
978-83-7641-617-5
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Wymogi projektu standardu IASB dotyczącego komentarza zarządu a praktyka polskich spółek giełdowych
Źródło:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012, s. 139-154
ISBN:
978-83-7641-617-5
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Metody tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w świetle projektu "Solvency II"
Źródło:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012, s. 196-209
ISBN:
978-83-7641-617-5
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości
Źródło:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012, s. 14-30
ISBN:
978-83-7641-617-5
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Wiarygodność sprawozdawczości podatkowej a przejrzystość prawa podatkowego
Źródło:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012, s. 49-66
ISBN:
978-83-7641-617-5
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Wpływ instytucji międzynarodowych oraz środowisk zawodowych na konwergencję sprawozdawczości i rewizji finansowej
Źródło:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012, s. 31-48
ISBN:
978-83-7641-617-5
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Wykorzystanie analizy finansowej w badaniu sprawozdań finansowych w świetle badań empirycznych
Źródło:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012, s. 230-245
ISBN:
978-83-7641-617-5
rozdział w monografii
15

Autor:
Andrzejewski Mariusz , Barska Magdalena
Tytuł:
Wyniki badań szacowania przez biegłych rewidentów ryzyka w procedurach rewizji sprawozdań finansowych
Źródło:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012, s. 246-264
ISBN:
978-83-7641-617-5
rozdział w monografii