Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Opis fizyczny:
251 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 13
1

Tytuł:
Weryfikacja samokontroli w systemach czynnej kontroli jakości wykonania = Verification of Self-control in the Systems of Active Control of the Quality of Production
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 138 (1981) , s. 89-113. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Nowa procedura wyodrębniania jednorodnych faz rozwoju zjawisk ekonomiczno-społecznych = A New Procedure of the Determination of the Homogenous Phases of the Development of Economic and Social Phenomena
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 138 (1981) , s. 115-128. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Jędrzejczyk Zbigniew , Jędrzejczyk Lucyna
Tytuł:
Metoda GERT = The GERT Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 138 (1981) , s. 151-164. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Przemienność symboli maksimum i minimum a programowanie matematyczne = Computability of Symbols Minimum and Maximum Versus Mathematical Programming
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 138 (1981) , s. 177-188. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Metoda H. Hotellinga jako kryterium istnienia trendu logistycznego = H. Hotelllng's Method аs a Criterion of the Existence of Logistic Trend
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 138 (1981) , s. 165-175. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Implementacja translatora instrukcji podstawienia na ONP = Automatic Analysis of Syntax
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 138 (1981) , s. 229-251. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Ekonometryczne modele poziomu rozwoju usług motoryzacyjnych w Polsce = Econometric Models of the Level of Development of Motor Services in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 138 (1981) , s. 63-75. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Uwagi o wyborze algorytmu grupowania hierarchicznego w taksonomii numerycznej = Remarks on the Choice of Algorithm of Hierarchical Ordering in Numerical Taxonomy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 138 (1981) , s. 77-87. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Z badań nad terytorialnym zróżnicowaniem poziomu wybranej grupy usług = From the Research into the Territorial Differentiation of the Selected Group of Services Given Priority
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 138 (1981) , s. 21-43. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Uwagi o wpływie współliniowości zmiennych na wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego = Remarks on the Effect of Multicollinearity of Variables on the Results of the Estimation, of the Linear Econometric Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 138 (1981) , s. 77-87. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Ekonometryczne modele sfery usług bytowych w Polsce = Econometric Models of the Sphere of Living Services in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 138 (1981) , s. 5-20. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Badanie zróżnicowania popytu na usługi = Investigation of Differentiation in the Demand for Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 138 (1981) , s. 45-62. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Program na testowanie poprawności generatorów liczb losowych o rozkładzie równoramiennym = Programme for the Testing of the Correctness of Generators of Random Numbers with Regular Distribution
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 138 (1981) , s. 189-228. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie