Szczegóły rekorduTytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1990
Opis fizyczny:
204 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 11
1

Tytuł:
Symptomy dekapitalizacji majątku trwałego w handlu wewnętrznym = The Symptoms of Fixed Assess Decapitalization in Internal Trade (1976-1986)
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 33 (1990) , s. 177-192. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Procesy inflacyjne a zmiany wyników finansowych w przemyśle polskim lat osiemdziesiątych = Inflation Processes and Changes of Financial Balance in Polish Industry in the 80-ties
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 33 (1990) , s. 59-67. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Regionalne implikacje rozwoju badań i postępu technicznego we Francji = The Regional Implications of Research Development and Technological Progress in France
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 33 (1990) , s. 87-99. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Strukturalne uwarunkowania niedoborów w budżetach PRL lat osiemdziesiątych = The Structural Conditions of the Shortages in Poland's State Budget in the 80-ties
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 33 (1990) , s. 45-58. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Czasowe i przestrzenne aspekty procesów dyfuzji innowacji = The Time and Space Aspects of the Process of Innovation Diffusion
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 33 (1990) , s. 157-167. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Konfrontacja czy współdziałanie - problem protekcjonizmu w stosunkach USA i EWG = Confrontation or Cooperation - the Problem of Protectionism in the Relations between USA and EEC
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 33 (1990) , s. 115-127. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Odchylenia cząstkowe w wybranych metodach analizy ekonomicznej = Partial Deviations in Selected Methods of Economic Analysis
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 33 (1990) , s. 169-175. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG = The Intensity of Structural Changes and the Dynamics of Economic Growth in European CMEA-Member Countries
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 33 (1990) , s. 77-85. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Sektorowa struktura pełnych nakładów i ekonomiczno-finansowych wyników oraz rozdysponowania dóbr materialnych w gospodarce polskiej = The Sectoral Structure of Full Money Outlays and Economic-Financial Balances as Well as Distribution of Material Goods in Polish Economy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 33 (1990) , s. 17-29. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Tytuł:
Retrospektywne prognozowanie wielowymiarowych procesów demograficznych = Retrospective Forecasting of Multidimensional Demographic Processes
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 33 (1990) , s. 129-143. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Skutki przemian w światowej gospodarce surowcowej dla krajów Trzeciego Świata = The Consequences of Changes in World Commodity Economy for the LDCs
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 33 (1990) , s. 101-113. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie