Szczegóły rekorduTytuł:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. EJB, 2002
Opis fizyczny:
907 s.: tab., wykr.; 26 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-885119-26-3
monografia
Powiązane artykuły/referaty 24
1

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie zespołami wirtualnymi = Managing Virtual Teams
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 172-181 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Znaczenie komunikacji interpersonalnej w realizacji przedsięwzięć informatycznych = The Importance of Interpersonal Communication in Implementing Information Technology Ventures
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 515-526 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Uniwersalne ujęcie systemu informacji menedżerskiej = The Models of Managerial Information Systems
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 704-714 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Projektowanie systemu controllingu personalnego na przykładzie firmy Belmex SA = Controlling Supported Management of the Effectiveness of Changes in Economic Processes within a Company in the Context of Formation of Information Society
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 77-92 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Tryb dostępu:
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Dylematy i błędy w działalności kierowniczej = Dilemmas and Errors in Managerial Activity
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 182-190 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Determinanty sukcesu aliansów strategicznych przedsiębiorstw = Determinants of Success of Strategic Alliances of Ccompanies
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 562-571 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Komunikacja wewnętrzna jako determinanta skutecznej motywacji = Internal Communication as the Determinant of Efficient Motivation
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 345-354
ISBN:
83-885119-26-3
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Transfer wiedzy jako czynnik sukcesu aliansu strategicznego = Transfer of Knowledge as Determinant of Success of Strategic Alliance
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 790-798 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Koncepcja zintegrowanego modelu oceny efektywności pracy kadry kierowniczej = Concept of Integrated Model of Assessment of Effectiveness of Managers
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 809-821 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Wskaźniki kontroli realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych = Ratios of Control of Performance of Investment Projects
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 841-850 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Zmiany w zakresie funkcjonowania i wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego = The Changes of the Performance and Implementation of Balanced Development Concept
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 862-868 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Kompetencja komunikacyjna w perspektywie wielokulturowej = Communication Competence from the Multicultural Perspective
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 878-886 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Wykorzystanie technik informatycznych w zarządzaniu administracją publiczną = Applications of Computer Technology in Management of Public Administration
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 32-45 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Wspomaganie informacyjne zarządzania reklamą = Information Support of Advertising Management
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 64-76 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Zależności funkcjonalne między systemem informacyjnym a controllingiem strategicznym = Functional Relations between Information System and Strategic Controlling
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 103-112 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Rozwój kompetencji i zachowań organizacyjnych jako determinanta zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie = Development of Competencies and of Organizational Behavior as a Determinant of Knowledge Management in Enterprise
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 113-124 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
rozdział w monografii
17

Autor:
Gach Daniel , Draus Marzena
Tytuł:
Rola komunikacji w restrukturyzacji przedsiębiorstwa = The Role of Communication in Restructuring of Enterprise
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 134-144 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Wpływ społeczeństwa informacyjnego na ewolucję metafor organizacji = The Impact of Information Society on Evolution of Metaphors of Organization
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 424-436 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
rozdział w monografii
19

Tytuł:
Rola zasobów informacyjnych w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa = The Role of Information Resources in the Process of Corporate Value Creation
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 325-334
ISBN:
83-885119-26-3
rozdział w monografii
20

Tytuł:
Generowanie wiedzy przy zastosowaniu procesów organizacyjnego uczenia się = Creation of Knowledge with Application of Processes of Organizational Learning
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 447-454 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
rozdział w monografii
21

Tytuł:
Oprogramowanie Lotus Domino jako narzędzie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie = Lotus Domino Software as the Tool of Managing Knowledge in a Company
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 897-907 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
rozdział w monografii
22

Autor:
Piekarz Halina , Rychter Tomasz
Tytuł:
Funkcja informacyjna w systemie controllingu = Information Function of Controlling System
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 552-561 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
rozdział w monografii
23

Tytuł:
Słuchanie jako istotny element bezpośredniej komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu = Listening as a Crucial Component of Direct Interpersonal Communication in Management
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 595-603 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
rozdział w monografii
24

Tytuł:
Zakres i znaczenie badań rynkowych i marketingowych w polskich przedsiębiorstwach : (wyniki badania) = Scope and Significance of Market and Marketing Research in Polish Enterprises : (Results of Empirical Studies)
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 609-616 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
rozdział w monografii