Szczegóły rekorduTytuł:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002
Opis fizyczny:
650 s.: rys., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-88397-05-1
monografia
Powiązane artykuły/referaty 15
1

Tytuł:
Doświadczenia CEFTA - wnioski dla GUUAM
Źródło:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 104-113 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-05-1
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Regionalna integracja gospodarcza a globalizacja
Źródło:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 362-372
ISBN:
83-88397-05-1
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Wspólnota Europejska jako strona konfliktów na forum WTO
Źródło:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 208-216
ISBN:
83-88397-05-1
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Zmiany w administracji celnej w 2002 roku
Źródło:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 296-303 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-05-1
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Problem wyboru reżimu kursu walutowego w warunkach swobody przepływu kapitału
Źródło:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 345-353
ISBN:
83-88397-05-1
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Wymiana handlowa Polski ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki w latach 1995-2001
Źródło:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 422-433
ISBN:
83-88397-05-1
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Relacje między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a bilansem płatniczym w Polsce
Źródło:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 639-650
ISBN:
83-88397-05-1
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Porównanie etnocentrycznej orientacji konsumentów w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Źródło:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 581-590 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-05-1
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Zasoby kapitałowe jako czynnik międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Polski
Źródło:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 45-59 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-05-1
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Wspólna polityka handlowa krajów Unii Europejskiej - implikacje dla Polski
Źródło:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 92-103
ISBN:
83-88397-05-1
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Rachunkowość polska w perspektywie procesu globalizacji
Źródło:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 165-175 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-05-1
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w świetle konwencji klimatycznej
Źródło:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 252-259
ISBN:
83-88397-05-1
rozdział w monografii
13

Autor:
Tytuł:
Ocena efektywności działań na rzecz zmniejszania zróżnicowania regionalnego w grupie najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej w latach 1988-1998
Źródło:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 260-272
ISBN:
83-88397-05-1
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Wymiana międzynarodowa z niekompletną informacją
Źródło:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 273-279 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-05-1
rozdział w monografii
15

Autor:
Wach Krzysztof , Sieja Marek , Tomczyk Krzysztof
Tytuł:
Rola Krakowskiego Parku Technologicznego w transferze innowacji
Źródło:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 481-496
ISBN:
83-88397-05-1
rozdział w monografii