Szczegóły rekorduTytuł:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: PTE. Oddział, 2002
Opis fizyczny:
328 s.: wykr.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. częśc. przy ref.
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
monografia
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Autor:
Tytuł:
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej = The Small and Medium-Sized Enterprise Sector in the Light of Poland's Accession to the European Union
Źródło:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 179-190. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Zarys historii społecznego ruchu ekonomicznego na ziemi krakowskiej = Brief History of Social Economic Movement in the Cracow Region
Źródło:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 17-44. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych = Social Inequality and Poland's Economic Growth in the 1990s
Źródło:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 129-143. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Problemy finansowania gospodarki opartej na wiedzy = Problems of Financing a Knowledge-Based Economy
Źródło:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 145-158. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Dylematy zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstw w warunkach transformacji systemowej w Polsce = Dilemmas of Managing Corporate Restructuring at a Time of Economic Transformation in Poland
Źródło:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 159-177. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Funkcjonowanie stref ekonomicznie uprzywilejowanych w Polsce i ich rola w przyciąganiu kapitału zagranicznego = Poland's Special Economic Zones and their Role in Attracting Foreign Capital
Źródło:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 191-207. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Ewolucja dochodów ludności rolniczej w Polsce = Evolution of Income of the Polish Farmer
Źródło:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 221-243. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Liberalizacja handlu polskimi artykułami rolno-spożywczymi w procesie integracji gospodarczej = Liberalisation of Trade in Polish Agricultural and Food Products in the Process of Economic Integration
Źródło:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 263-277. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Stan i bariery rozwoju marketingowej orientacji przedsiębiorstw w Polsce = State and Barriers of Development of Marketing Orientation of Companies in Poland
Źródło:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 279-300. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Orientacja marketingowa polskich przedsiębiorstw a wyzwania jednolitego rynku europejskiego : próba oceny w świetle wyników badań = Marketing Orientation of Polish Companies and the Challenges of a Single European Market : an Attempt at Assessment Based on Research
Źródło:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 301-318. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
rozdział w monografii