Szczegóły rekorduKonferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw
Tytuł:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000
Adres wydawniczy:
Kraków: KEiOP AE, 2000
Opis fizyczny:
703 s.: tab., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-911295-1-9
monografia
Powiązane artykuły/referaty 18
1

Autor:
Borowiecki Ryszard , Piszczek Marcin
Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw
Tytuł:
Zarządzanie wiedzą menedżerską w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe = Management of Managerial Knowledge in States Forests
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 83-88. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-911295-1-9
rozdział w monografii
2

Autor:
Rojek Tomasz , Nawrot Małgorzata
Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw
Tytuł:
Rola kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie = The Role of Intellectual Capital in the Company
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 149-155. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-911295-1-9
rozdział w monografii
3

Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw
Tytuł:
Kapitał intelektualny jako składnik kapitału przedsiębiorstwa = Intellectual Capital as an Element of Enterprise's Capital
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 139-144. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-911295-1-9
rozdział w monografii
4

Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw
Tytuł:
Kapitał ludzki - element wartości przedsiębiorstwa = Human Capital - an Element of Enterprise's Value
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 145-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911295-1-9
rozdział w monografii
5

Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw
Tytuł:
Kapitał intelektualny menedżera personalnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa = The Intellectual Capital of Personnel Manager as a Company's Development Factor
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 156-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911295-1-9
rozdział w monografii
6

Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw
Tytuł:
Przekształcenia i kondycja polskiego systemu bankowego na tle perspektywy włączenia go w struktury Unii Europejskiej = The Transformation and Condition of the Polish Banking System Considering the Perspective of Entering the European Union
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 502-509. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911295-1-9
rozdział w monografii
7

Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw
Tytuł:
Wpływ remote bankig na bankowość tradycyjną w Polsce na przestrzeni kilku ostatnich lat = How Remote Banking Influences on Traditional Banking in Poland
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 496-501. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911295-1-9
rozdział w monografii
8

Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw
Tytuł:
Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów organizacji = Personnel Creativity as a Factor of Error Limitation in Organization
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 53-61. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-911295-1-9
rozdział w monografii
9

Autor:
Draus Marzena , Nalepka Adam
Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw
Tytuł:
Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa na przykładzie Zakładów Azotowych w Tarnowie = Company's Restructurisation Process on the Example of Zakłady Azotowe Tarnow
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 522-529. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911295-1-9
rozdział w monografii
10

Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw
Tytuł:
Dynamika, metody, struktura i efekty przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w województwie krakowskim/ małopolskim w latach 1990 - 2000 = Dynamics, Methods, Structure and Effects of Property Transformation of State Enterprises in Cracow's /Malopolska Province, 1990 - 2000
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 561-567. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-911295-1-9
rozdział w monografii
11

Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw
Tytuł:
Kultura organizacji w procesie uczenia się przedsiębiorstw = The Culture of Organization in the Process of Companies Learning
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 129-133. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-911295-1-9
rozdział w monografii
12

Autor:
Dziura Marek , Marzec Agnieszka , Matuszewska Simona
Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw
Tytuł:
Globalizacja a nowe tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Globalization and New Tendencies in Company Management
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 470-477. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-911295-1-9
rozdział w monografii
13

Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw
Tytuł:
Wyodrębnianie centrów odpowiedzialności w controllingu operacyjnym = Establishing Responsibility Centres in Operational Controlling
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 627-634. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-911295-1-9
rozdział w monografii
14

Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw
Tytuł:
Cash flow a zdolność rozwojowa spółek akcyjnych = Cash Flow and Joint-Stock Companies' Growth Capacity
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 664-668. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-911295-1-9
rozdział w monografii
15

Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw
Tytuł:
Uwarunkowania tworzenia kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie (na tle wdrażania koncepcji wywiadu gospodarczego) = Conditions of Intellectual Capital Construction in a Company (on a Background of Initiation the Idea of Economic Intelligence)
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 162-167. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-911295-1-9
rozdział w monografii
16

Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw
Tytuł:
Szkolenie jako podstawowy czynnik rozwoju organizacji uczących się : na przykładzie międzynarodowych sieci handlowych = Training as Basic Factor of Development of Learning Organization : on the Example of International Commercial Chains
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 168-173. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-911295-1-9
rozdział w monografii
17

Autor:
Borowiecki Ryszard , Jaki Andrzej , Bartkowiak Piotr
Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw
Tytuł:
Diagnozowanie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw = Diagnosis of the Process of Enetrprises' Restructure
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 598-613. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-911295-1-9
rozdział w monografii
18

Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw
Tytuł:
Zakres informacji o procesach inwestowania w ochronę środowiska w Polsce = Range of Information on Processes of Investing in Environmental Protection in Poland
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 449-455. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-911295-1-9
rozdział w monografii