Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Opis fizyczny:
81 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 6
1

Tytuł:
Ukraiński ruch spółdzielczy w II Rzeczypospolitej (1918-1939) i polityka wobec niego władz polskich = The Ukrainian Cooperative Movement in the Second Polish Republic (1918-1939) and the Policy of the Polish Authorities towards It
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. . - nr 548 (2000) , s. 75-81. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Kościół Prawosławny na Białostocczyźnie w latach 1944-1946 (sprawa jurysdykcji parafii, duchowieństwa i wiernych) = The Orthodox Church in the Białystok Area in the Years 1944-1946 (the Issue of the Jurisdiction of Parishes, Clergy and the Faithful)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. . - nr 548 (2000) , s. 5-16. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Japońsko-rosyjski spór terytorialny po upadku Związku Radzieckiego = Japanese-Russian Territorial Dispute after the Fall of the Soviet Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. . - nr 548 (2000) , s. 33-45. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Rola samorządu w rozwoju prowincjonalnych miast galicyjskich w dobie autonomicznej = The Role of Municipal Self-Government in the Development of Provincial Galician Towns in the Period of Autonomy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. . - nr 548 (2000) , s. 61-74. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku = Political System of the Polish Republic in the Light of the Constitution Passed by the National Assembly on 2 April 1997
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. . - nr 548 (2000) , s. 17-32. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Mentalność społeczeństwa polskiego jako czynnik propopulistyczny = The Mentality of the Polish Society as a Factor Favouring Populism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. . - nr 548 (2000) , s. 47-60. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie