Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Opis fizyczny:
323 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art. Zeszyt dedykowany Profesorowi Ryszardowi Borowieckiemu z okazji 60. urodzin oraz 35-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 23
1

Tytuł:
Zmiany liczby oraz struktury działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw w Polsce = Changes in Numbers and Pattern of Economic Activities of Small-size Firms in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 631 (2003) , s. 309-315. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Analiza zmian w zakresie transformacji systemowej = Analyzing Changes in the Area of Political Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 631 (2003) , s. 15-27. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Tendencje zmian struktury wielkości przedsiębiorstw w przemyśle Polski po 1990 r. = Trends in Structural Changes in Company Sizes in the Polish Industrial Sector After 1990
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 631 (2003) , s. 29-36. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Model wyceny wartości przedsiębiorstwa z zastosowaniem koncepcji ekonomicznej wartości dodanej = Models for Establishing a Company's Worth by Applying the Concept of Economic Value Added
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 631 (2003) , s. 113-123. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Przedsiębiorczość w Polsce w świetle uwarunkowań działalności gospodarczej w latach 90. = Entrepreneurship in Poland in Light of the Economic Climate that Existed During the 1990s
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 631 (2003) , s. 289-302. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Racjonalizacja zapasów w przedsiębiorstwie = Stock Rationalization in a Company
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 631 (2003) , s. 199-213. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Koszty pracy jako podstawowy składnik kosztów polskich przedsiębiorstw = Labour Costs as the Main Component Cost of Polish Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 631 (2003) , s. 243-252. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Współzależność procesów rozwoju i wzrostu wartości przedsiębiorstwa = Correlation Between Development Processes and Increase in Company`s Values
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 631 (2003) , s. 95-102. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Sierpińska Maria , Kustra Arkadiusz
Tytuł:
Ekonomiczno-finansowe skutki postępowań układowych w przedsiębiorstwach = Economic and Financial Effects of Court Settlements for Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 631 (2003) , s. 151-160. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Koszty pracy w zarządzaniu personelem = Labour Costs in Personnel Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 631 (2003) , s. 237-242. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Strategie zarządzania konfliktami w organizacji = Strategies for Conflict Management in an Organization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 631 (2003) , s. 267-273. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Znaczenie rachunku kosztów dla celów budżetowania = Importance of Cost Accounting for Budget Needs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 631 (2003) , s. 215-228. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Innowacje jako wyznacznik kierunków oraz skuteczności restrukturyzacji rozwojowej przedsiębiorstw = Innovations as a Determinant of Directions as Well as Effectiveness of an Enterprise`s Developmental Restructuring
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 631 (2003) , s. 75-93. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja kwartyli = Evaluating Companies' Economic Situation Using Synthetic Standards - the Quartile Concept
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 631 (2003) , s. 125-138. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Bariery rozwoju polskich przedsiębiorstw = Developmental Barriers of Polish Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 631 (2003) , s. 37-43. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Zarządzanie wiedzą - sposób na poszukiwanie efektu synergicznego w organizacji = Skills Management a Way of Seeking Synergic Effects in an Organization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 631 (2003) , s. 229-235. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Rola motywacji w systemie controllingu = The Role of Motivation in Controlling System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 631 (2003) , s. 275-288. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Zewnętrzne czynniki kształtujące koszty pracy = External Factors Influencing Labour Costs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 631 (2003) , s. 253-266. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Restrukturyzacja jako narzędzie stymulowania rozwoju przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej = Restructuring Processes as a Tool to Stimulate Company's Development in Market Economies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 631 (2003) , s. 57-74. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Efektywność ekonomiczna i społeczna przedsiębiorstw w okresie transformacji = Enterprise`s Economic and Social Efficiency During Transformation Periods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 631 (2003) , s. 45-56. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Tytuł:
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw szansą wzrostu zatrudnienia = Growth of Small- and Medium-size Companies as Means of Increasing Employment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 631 (2003) , s. 303-308. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Systematyka metod wyceny przedsiębiorstw : (w świetle studiów literaturowych i doświadczeń praktycznych) = Systematic Methods for Pricing Companies : (Based on Literature Studies and Practical Observations)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 631 (2003) , s. 103-112. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Nesterak Janusz , Hobora Dorota
Tytuł:
Znaczenie leasingu jako źródła finansowania w aspekcie zmian legislacyjnych = The Importance of Leasing as a Financial Resource in the Light of Legislative Changes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 631 (2003) , s. 161-175. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie