Szczegóły rekorduTytuł:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Tłumacz:
Tilbury Jasper
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Opis fizyczny:
77 s.: il.; 29 cm
Uwagi:
Książka wydana z okazji jubileuszu dziesięciolecia Wydziału Zarządzania AE w Krakowie, Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-87239-71-2
monografia
Powiązane artykuły/referaty 18
1

Tytuł:
Segmentacja selektywna rynku = Selective Segmentation of the Market
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 18-23. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju marketingu w Polsce = Conditions for the Development of Marketing in Poland
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 3-7. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-87239-71-2
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Strategie integracji w kanałach dystrybucji = Integration Strategies in Distribution Channels
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 10-14. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Statystyczne metody konstruowania agregatowej miary jakości w strategii produktu = Statistical Methods for Constructing an Aggregate Measure of Quality in product Strategy
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 23-26. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Własność i jej implikacje w stosunkach pracy = Ownership and Its Implication for Labour Relations
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 69-73. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Cenowy efekt podaży emisji pierwotnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992-1997 = The Effect of Supply of Prices on the Warsaw Stock Exchange, 1992-1997
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 74-77. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Otoczenie marketingowe przedsiębiorstw w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską = The Marketing Environment of Enterprises from the Perspective of Poland's Integration with the European Union
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 35-40. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
rozdział w monografii
8

Autor:
Tytuł:
Rola i pozycja gastronomii na rynku turystycznym w Polsce = The Role and Position of the Catering Industry on the Polish Tourist Market
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 27-30. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Model wyceny zasobów ludzkich w aspekcie rachunkowości społeczno-ekonomicznej = A Model for Pricing Human Resources from the Perspective of Socio-Economic Accounting
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 55-59. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie transformacji systemowej = Consumption in Domestic Households during the Systemic Transformation
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 65-69. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju organizacji = Conditions for the Development of Organisations
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 46-47. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Etnocentryzm konsumencki Polaków - zjawisko przejściowe czy marketingowa bariera internacjonalizacji = The Consumer Ethnocentrism of Poles - a Temporary Phenomenon or a Marketing Barrier to Internationalisation?
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 30-35. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
rozdział w monografii
13

Tytuł:
O matematyzacji ekonomii = The Mathematisation of Economics
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 60-65. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw = The Restructuring and Competitiveness of Enterprises
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 7-10. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Formy prawne wykorzystywane w procesach zarządzania (reprezentacja - pełnomocnictwo - prokura) = The Legal Forms Employed in Management Processes (Representation - Full Authority - Proxy)
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 48-50. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-87239-71-2
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Metodologiczne aspekty zarządzania strategicznego = The Methodological Aspects of Strategic Management
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 41-45. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
rozdział w monografii
17

Tytuł:
Skłonność do konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych = The Propensity to Consume of Polish Households
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 51-55. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Zarządzanie powiązaniami w relacjach dostawca - odbiorca na rynkach przemysłowych = The Management of Links in Supplier - Receiver Relationships in Industrial Markets
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 15-18. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
rozdział w monografii