Szczegóły rekorduTytuł:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003
Opis fizyczny:
399 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-907047-3-0
monografia
Powiązane artykuły/referaty 14
1

Tytuł:
Bariery innowacyjności polskich przedsiębiorstw = Barriers of Innovation in Polish Enterprises
Źródło:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 29-37. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-907047-3-0
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Restrukturyzacja jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy = Restructuring as a Factor Creating Shareholders Value
Źródło:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 50-57. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-907047-3-0
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Restrukturyzacja a rozwój i kreowanie wartości przedsiębiorstwa = Restructuring and the Enterprise Development and Value Creation
Źródło:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 46-49. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-907047-3-0
rozdział w monografii
4

Autor:
Niedbała Bogusław , Sierpińska Maria
Tytuł:
Wady i zalety tradycyjnych mierników oceny centrów inwestycji = Advantage and Disadvantage of Traditional Measures of Performance for Investment Centres
Źródło:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 95-103. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-907047-3-0
rozdział w monografii
5

Autor:
Bisztyga Stanisław , Litwa Piotr
Tytuł:
Metody pomiaru efektywności wykorzystania systemów informatycznych w przedsiębiorstwie
Źródło:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 113-119. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-907047-3-0
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Zarządzanie przez funkcję produkcji
Źródło:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 137-145. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-907047-3-0
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Wykorzystanie przywilejów podatkowych jako element systemu zarządzania holdingiem
Źródło:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 172-180. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-907047-3-0
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Wycena przedsiębiorstwa w wartości godziwej - podejście symulacyjne = The Company Valuation in Fair Value - Symulogical Approach
Źródło:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 58-64. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-907047-3-0
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Dynamika i kierunki zmian struktury działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2001 = The Dynamic and Directions of Changes in Structures of Trade Activities of Small and Medium Enterprises in Poland in 1999-2001 Years
Źródło:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 218-222. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-907047-3-0
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Zmiany liczby i struktury małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce według rodzajów prowadzonej przez nie działalności gospodarczej = The Changes in the Quantites and Structures of Small and Medium Enterprises in Poland According to Trade Activities Running by Them
Źródło:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 223-232. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-907047-3-0
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Wielkość i struktura oraz kierunki przeznaczenia nakładów inwestycyjnych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = The Size, Structure and Directions of a Destination of Investments Outlays on the Development of Small Enterprises in Poland
Źródło:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 241-247. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-907047-3-0
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Rola i znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych obszarach gospodarki światowej
Źródło:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 208-217. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-907047-3-0
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania w controllingu = The Integrated IT Systems of Management in the Controlling
Źródło:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 104-112. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-907047-3-0
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Małe i średnie przedsiębiorstwa na listach 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2002 = The Small and Medium Size Enterprises on the 500 Lists of the Largest Enterprises in Poland in 1998-2002
Źródło:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 204-207. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-907047-3-0
rozdział w monografii