Szczegóły rekorduTytuł:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002
Opis fizyczny:
207 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 16
1

Tytuł:
Propozycja miary podobieństwa w metodzie analogii przestrzenno-czasowych. Weryfikacja empiryczna = A Proposal of Similarity Measure in the Method of Spatiotemporal Analogies. Empirical Verification
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 6 (2002) , s. 161-174. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Rola dystrybucji w strategiach konkurencji = The Role of Distribution in the Competition Strategies
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 6 (2002) , s. 129-138. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Globalne problemy współczesnego świata = Global Problems of Today's World
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 6 (2002) , s. 7-15. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Gach Daniel , Burda Jacek
Tytuł:
Przywództwo w zespołach pracowniczych = Leadership in Employees' Teams
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 6 (2002) , s. 95-108. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Systemowe doskonalenie jakości w firmie produkującej sprzęt medyczny - funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 6 (2002) , s. 195-207. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Funkcjonalna struktura promocji - pole recepcji i płaszczyzny oddziaływania = Functional Structure of the Promotion System - the Field of Reception and of the Interactions Platform
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 6 (2002) , s. 139-150. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Przegląd wybranych modeli kultur organizacyjnych = A Review of Selected Models of Organisational Cultures
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 6 (2002) , s. 51-71. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Analiza poziomu dehumanizacji organizacji pracy biurowej na przykładzie wybranych polskich przedsiębiorstw = The Humanisation Grade of the Office Work Organisation Taking as Example Two Polish Enterprises
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 6 (2002) , s. 117-127. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Gospodarka rynkowa i systemowe podstawy jej funkcjonowania = The Market-Directed Economy System is a Product of the Natural Evolution of Human Societies
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 6 (2002) , s. 25-37. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Koszty działalności w świetle znowelizowanego prawa o rachunkowości = Company Operating Costs in the Light of the Amended Law on Accountancy
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 6 (2002) , s. 175-186. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Lokalizacja wartości stopy zwrotu za pomocą momentów = Localisation of the Return Rate Value with Moment Method
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 6 (2002) , s. 151-159. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Kultura organizacyjna jako instrument zarządzania = Organisational Culture as Management Tool
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 6 (2002) , s. 39-49. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Preferencje konsumentów związane ze spożywaniem kawy = Preferences of the Consumers Related to Coffee Consumption
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie ; [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 6 (2002) , s. 187-194. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Ekonomiczne i społeczne konsekwencje procesu globalizacji w sferze gospodarki turystycznej = Economic and Social Consequences of the Globalisation Process in the Field of Tourist Trade
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 6 (2002) , s. 17-24. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Tytuł:
Zespół usprawniania jakości (Quality Improvement Team - QIT) = A Quality Improvement Team - QIT
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 6 (2002) , s. 109-115. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Kształtowanie organizacji o wysokiej zdolności adaptacyjnej = Shaping a High Adaptability Organisation
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 6 (2002) , s. 73-93. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie