Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Opis fizyczny:
162 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 11
1

Autor:
Belniak Stanisław , Końska Katarzyna
Tytuł:
Rola Towarzystw Budownictwa Społecznego w realizacji polityki mieszkaniowej państwa = The Role of the Social Housing Associations in Government Housing Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 614 (2003) , s. 107-125. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Bibliogr.Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Rynek nieruchomości w ujęciu strukturalnym - próba uporządkowania elementów i zależności = A Structural Approach to the Real Estate Market - an Attempt to Classify Elements and Interdependencies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 614 (2003) , s. 17-34. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Bibliogr.Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Małkowska Agnieszka , Małkowski Maciej
Tytuł:
Rola katastru w porządkowaniu systemu opodatkownia nieruchomości = The Role of the Land Register in the Rationalisation of Property Taxation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 614 (2003) , s. 49-63. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Bibliogr.Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Realizacja zadań własnych gminy Kraków w zakresie budownictwa mieszkaniowego w latach 1999-2000 = Housing Construction in the Mandatory Housing Policy of the Kraków Gmina, 1999-2000
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 614 (2003) , s. 135-147. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Bibliogr.Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Prognoza polskiego rynku nieruchomości = The Outlook for the Polish Real Estate Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 614 (2003) , s. 5-16. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Dodatki mieszkaniowe i ochrona przed eksmisją jako zadanie własne gminy w dziedzinie mieszkalnictwa = Housing Supplements and Eviction Prevention in the Mandatory Housing Policy of Gminas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 614 (2003) , s. 149-162. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Nalepka Adam , Kusztal Katarzyna
Tytuł:
Rola i zakres negocjacji w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi = The Role and Scope of Negotiation in the Management of Commercial Real Estate
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 614 (2003) , s. 75-87. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Krakowie w latach 1996-2000 = The Kraków Housing Market, 1996-2000
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 614 (2003) , s. 127-133. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Bibliogr.Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Doskonalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa budowlanego = Improving Organisational Structure in Construction Firms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 614 (2003) , s. 89-105. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Stan i perspektywy rozwoju systemu ksiąg wieczystych = The Land and Mortgage Register : Present and Future
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 614 (2003) , s. 65-74. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Szanse i zagrożenia procesów globalizacji w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych = The Opportunities and Threats of Globalisation with Reference to Foreign Direct Investment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 614 (2003) , s. 35-47. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID