Szczegóły rekorduTytuł:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Adres wydawniczy:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2011
Opis fizyczny:
527 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, Bibliogr. przy rozdz.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Polityka stabilizacyjna dla spójności społeczno-ekonomicznej w Polsce w kontekście kryzysu z lat 2008-2010 = Stabilizing Policy for Socio-Economic Cohesion in Poland in the Context of 2008-2010 Crisis
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 18 (2011) , s. 85-97. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Międzynarodowy transfer technologii a modernizacja polskiej gospodarki = International Transfer of Technology and Modernisation of the Polish Economy
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 18 (2011) , s. 195-207. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Czynniki warunkujące modernizację Polski w kontekście integracji europejskiej : modernizacja a europeizacja = Determinants of Poland's Modernization in the Context of European Integration : Modernization vs. Europeanization
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 18 (2011) , s. 163-173. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Wpływ rozwoju gospodarczego na sytuację demograficzną w krajach Unii Europejskiej = The Impact of Economic Development on Demographic Situation in the European Union Countries
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 18 (2011) , s. 394-408. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Sytuacja mieszkaniowa polskich rodzin w świetle danych z badania budżetów gospodarstw domowych = The Housing Situation of Polish Households on the Base of the Households Budget Survey Data
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 18 (2011) , s. 486- 496. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Innowacyjny segment żywności wspierającej zdrowie człowieka = Innovative Segment of the Food that Supports Human Health
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 18 (2011) , s. 290-302. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Kierunki zmian w regionalnych i wojewódzkich strukturach zatrudnienia jako podłoże technologicznej modernizacji polskiej gospodarki = Changes in Regional and Voivodships' Employment Structures as the Background for Technological Modernisation of Polish Economy
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 18 (2011) , s. 431-450. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Modernizacja gospodarki poprzez kapitał ludzki : doświadczenia krajów rozwijających się południowej i wschodniej Azji = Modernization of an Economy throughout the Human Capital : Case of Southern and Eastern Asian Developing Countries
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 18 (2011) , s. 208-231. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Konkurencyjność województw w Polsce w sferze inwestycji proekologicznych a poziom komfortu środowiskowego = Green Investment Competitiveness in Polish Voivodships and Quality of People's Life
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - z. nr 18 (2011) , s. 497-505. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie