Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Opis fizyczny:
191 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 12
1

Tytuł:
Człowiek a proces globalizacji = Man and the Process of Globalisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 617 (2003) , s. 39-51. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Funkcjonowanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na przykładzie miasta Krakowa = The Functioning of a Gmina Fund for Environmental Protection and Water Management Based on the Example of Kraków
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 617 (2003) , s. 129-140. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Reichel Marek , Kudłacz Tadeusz
Tytuł:
Struktura terytorialnie organizowanych systemów innowacji = The Structure of Territorially Organised Systems of Innovation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 617 (2003) , s. 53-68. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Zróżnicowania w poziomie i dynamice rozwoju regionalnego Polski lat dziewięćdziesiątych = Variations in the Level and Dynamics of Regional Development in Poland in the 1990s
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 617 (2003) , s. 5-22. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Wpływ transformacji gospodarczej na zmiany użytkowania ziemi w strefie zewnętrznej Krakowa = The Effect of Economic Transformation on Changes in Land Use in the Area Around Kraków (Based on the Former Cadastre District of Podgórze)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 617 (2003) , s. 177-191. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Dochody jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Revenues of Local Government Institutions in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 617 (2003) , s. 23-37. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Konkurencyjność dużych miast w Polsce = Competitiveness of Large Cities in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 617 (2003) , s. 109-118. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Bezrobocie w miastach wojewódzkich Polski = Unemployment in Provincial Capitals in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 617 (2003) , s. 77-90. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Elementy geograficzne i ich symbolika w herbach państw Afryki Środkowej = Geographical Elements and their Symbolism in the Coats-of-arms of the Nations of Central Africa
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 617 (2003) , s. 157-175. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Problemy realizacji polityki ochrony środowiska naturalnego w województwie małopolskim = Environmental Protection in the Małopolska Province Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 617 (2003) , s. 119-127. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Baza hotelowa jako podstawa rozwoju turystyki w miastach wojewódzkich = The Accommodation Infrastructure as the Basic of the Development of Tourism in Provincial Capitals
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 617 (2003) , s. 91-107. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Determinanty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce = Determinants of Development of Organic Farming in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 617 (2003) , s. 69-76. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie