Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Opis fizyczny:
196 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Płynność finansowa a kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie = Financial Liquidity and Operating Capital in an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 618 (2003) , s. 49-58. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Bibliogr.Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Procedura wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie = A Procedure for Introducing Controlling in an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 618 (2003) , s. 59-72. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Bibliogr.Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Zrównoważona Karta Dokonań - implementacja strategii do rzeczywistości = The Balanced Scorecard - from Strategy to Reality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 618 (2003) , s. 109-123. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Bibliogr.Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Aktywne formy walki z bezrobociem w województwie małopolskim = Active Forms of Combating Unemployment in the Małopolska Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 618 (2003) , s. 171-182. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego = Foreign Direct Investment in Poland, with Particular Emphasis on the Małopolska Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 618 (2003) , s. 149-170. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Bibliogr.Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Charakterystyczne aspekty przekształceń własnościowych w Polsce w latach 1990-2000 ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kapitału międzynarodowego = Characteristic Aspects of Ownership Transformations in Poland in 1999-2000, with Particular Emphasis on the Impact of Foreign Capital
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 618 (2003) , s. 135-148. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Bibliogr.Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Ewolucja i perspektywy rozwoju polskiego handlu = The Evolution of Polish Trade and its Prospects for Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 618 (2003) , s. 183-196. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Bibliogr.Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Wymóg permanentnej restrukturyzacji a gospodarka oparta na wiedzy = The Need for Permanent Restructuring and the Knowledge-based Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 618 (2003) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Bibliogr.Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Wysłocka Elżbieta , Borowiecki Ryszard
Tytuł:
Możliwości i kierunki optymalizacji kosztów produkcji w polskim hutnictwie = Production Cost Opimisation: Opportunities and Trends in the Polish Metallurgy Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 618 (2003) , s. 17-33. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Uwagi:
Summ., Bibliogr.Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Zakres, sekwencja i tempo zmian systemu ekonomicznego = The Scope, Sequence and Rate of Change in the Economic System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. . - nr 618 (2003) , s. 125-134. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie