Szczegóły rekorduTytuł:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
958 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
978-83-62511-95-2
monografia
Powiązane artykuły/referaty 22
1

Tytuł:
Podejście funkcjonalne w kontekście ogólnej metodyki projektowania = The Functional Approach in the Context of a General Design Methodology
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 57-71. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Kategoria wartości w wycenie przedsiębiorstwa - typologia i ewolucja = The Category of Value in Enterprise Valuation -Typology and Evolution
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 221-241. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Polski model prywatyzacji z perspektywy 20 lat transformacji systemowej = Polish Model of Privatization from the Perspective of 20 Years of System Transformation
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 589-601. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
rozdział w monografii
4

Autor:
Tytuł:
Alternatywne narzędzia implementacji strategii = Alternative Tools of Strategy Implementation
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 485-502. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Instrumenty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych = Instruments of Competitiveness of Polish Small and Medium Size Enterprises on Enternational Markets
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 329-344. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Alternatywne źródła finansowania działalności gospodarczej małych i średnich przedsiebiorstw = Alternative Sources of Financing Economic Activity of Small- and Medium-Sized Enterprises
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 345-359. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Analiza zmian wartości przedsiębiorstw = The Analysis of Changes in Enterprise Value
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 243-259. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Struktura długu w spółkach przemysłu metalowego = Debt Structure in Metal Industry
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 835-847. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Analiza i kierunki zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwa przemysłu samochodowego = The Analysis and Direction of Changes within Management System of Motor-Car Enterprises
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 817-834. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
rozdział w monografii
10

Autor:
Adamczyk Jadwiga , Kosowski Tomasz
Tytuł:
Wynagrodzenia zarządów i ich wpływ na efektywność spółek publicznych z udziałem Skarbu Państwa = Management Boards Remuneration And Its Impact On Efficiency of Public Companies with Treasury Shareholding
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 655-672. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
rozdział w monografii
11

Autor:
Sierpińska Maria , Woś Agnieszka
Tytuł:
Wpływ programów lojalnościowych na wielkość przychodów ze sprzedaży w aptekach = The Influence of Implementing Loyalty Programs on Incomes in Pharmacies
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 865-880. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstwa = The Real Estate Management in an Enterprise
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 475-484. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Wartość przedsiębiorstwa jako wyznacznik jego restrukturyzacji = The Company's Value as a Determinant of Its Restructuring
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 207-220. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Zmiany poziomu koncentracji działalności usługowej w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej w Polsce w latach 2001-2007 = The Changes of the Level of Servive Activity of the Health and Social Care Concentration in Poland since 2001 to 2007
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 639-653. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Bezrobocie a rynek pracy w Polsce w latach 2000-2010 - zarys wybranych problemów = Unemployment and Labour Market in Poland 2000-2010 - the Outline of Selected Problems
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 623-638. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Klasyfikacja kosztów pracy w literaturze, sprawozdawczości i statystyce = Classification of Labor Costs in the Literature, Reporting and Statistics
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 375-388. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
rozdział w monografii
17

Autor:
Nesterak Janusz , Sołtysik Mirosław
Tytuł:
Specyfika controllingu w branży handlowej na przykładzie Magneto = Controlling Process Specification in Trade on the Basis of Magneto
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 849-863. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Kierunki zmian struktury i stopnia nowoczesności struktury przychodów ze sprzedaży największych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce = The Directions of the Structures Changes and Degree of Modernity of Structures of Sale Incomes of the Biggest Enterprises in Poland
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 611-621. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
rozdział w monografii
19

Tytuł:
Wybrane problemy obszarów wiejskich w Polsce = Selected Problems of Rural Areas in Poland
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 741-754. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
rozdział w monografii
20

Tytuł:
Zmiany wielkości ekonomicznych charakteryzujących i kształtujących strukturę i stopień wykorzystania potencjału gospodarczego Polski po 1990 roku = The Changes of Economic Indicators which are Characteristic and which have an Influence on Structures and Degree of Exploitation of Trade Potential in Poland After 1990
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 569-588. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
rozdział w monografii
21

Tytuł:
Reengeneering koncepcją restrukturyzacji systemów publicznych = Reengineering - a Concept of the Public Systems Restructuring
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 521-547. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
rozdział w monografii
22

Tytuł:
Polityka dywidend jako czynnik kreowania wartości dla właścicieli = Dividend Policy as a Means of Creating Shareholder Value
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 261-271. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
rozdział w monografii