Szczegóły rekorduTytuł:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
345, [1] s., [1] k. tabl.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. ważniejszych prac prof. K. Górki s. 11-20
ISBN:
978-83-7252-528-4
monografia
Powiązane artykuły/referaty 11
1

Tytuł:
Zintegrowany model gospodarki odpadami komunalnymi
Źródło:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 210-230
ISBN:
978-83-7252-528-4
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Instrumenty fiskalne w ochronie środowiska w Polsce w okresie osłabienia wzrostu gospodarczego
Źródło:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 268-283
ISBN:
978-83-7252-528-4
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Bankowe źródła finansowania ochrony środowiska
Źródło:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 284-300
ISBN:
978-83-7252-528-4
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Inwestycje wodno-ściekowe jako narzędzie realizacji celów polityki wodnej
Źródło:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 301-320
ISBN:
978-83-7252-528-4
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Konkurencyjność miast jako nowy paradygmat rozwoju regionalnego
Źródło:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 56-64
ISBN:
978-83-7252-528-4
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Wyzwania i dylematy praktyki zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
Źródło:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 41-55
ISBN:
978-83-7252-528-4
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Subsydia publiczne jako instrumenty polityki ekologicznej państwa
Źródło:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 231-248
ISBN:
978-83-7252-528-4
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Ewolucja polityki ekologicznej oraz jej instrumentów w Polsce przed akcesją i po akcesji do Unii Europejskiej
Źródło:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 165-178
ISBN:
978-83-7252-528-4
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza jako instrument rynkowy ochrony środowiska
Źródło:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 249-267
ISBN:
978-83-7252-528-4
rozdział w monografii
10

Autor:
Tytuł:
Emisyjność PKB w Polsce w zakresie zanieczyszczeń powietrza w latach 1995-2008
Źródło:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 321-334
ISBN:
978-83-7252-528-4
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Program Natura 2000
Źródło:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 335-351
ISBN:
978-83-7252-528-4
rozdział w monografii