Szczegóły rekorduTytuł:
Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja?
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
272 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
51/KMSG/1/09/S/515
Sygnatura:
NP-1320/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 12
1

Tytuł:
Perspektywy konwergencji gospodarek krajów członkowskich w kontekście kolejnych poszerzeń Unii Europejskiej
Źródło:
Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2009) , s. 144-156 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1320/Magazyn
2

Tytuł:
Strefa Wolnego Handlu obu Ameryk (ang. Free Trade Area of the Americas FTAA) jako alternatywa modelu integracji europejskiej
Źródło:
Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2009) , s. 59-73 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1320/Magazyn
3

Tytuł:
Współpraca monetarna i finansowa w Azji Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej na tle doświadczeń europejskich
Źródło:
Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2009) , s. 74-96 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1320/Magazyn
4

Tytuł:
Regulacja rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej
Źródło:
Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2009) , s. 117-143 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1320/Magazyn
5

Tytuł:
Europejski model socjalny a globalizacja
Źródło:
Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2009) , s. 97-116 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1320/Magazyn
6

Tytuł:
Efekty aglomeracji w regionach UE
Źródło:
Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2009) , s. 157-168 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1320/Magazyn
7

Tytuł:
Modelowanie procesów decyzyjnych w warunkach międzynarodowego kryzysu finansowego
Źródło:
Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2009) , s. 169-189 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1320/Magazyn
8

Tytuł:
Transmisja globalnego kryzysu gospodarczego do Krajów Bałtyckich a perspektywy ich przystąpienia do strefy euro
Źródło:
Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2009) , s. 190-209 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1320/Magazyn
9

Autor:
Tytuł:
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym a problem egzemplifikacji ryzyka walutowego
Źródło:
Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2009) , s. 210-251 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1320/Magazyn
10

Tytuł:
Główne problemy przeglądu budżetu UE
Źródło:
Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2009) , s. 252-272 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1320/Magazyn
11

Tytuł:
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej - czy akcesja do UE pomoże w przezwyciężeniu kryzysu?
Źródło:
Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2009) , s. 36-58 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1320/Magazyn
12

Tytuł:
Gospodarcze i pozaekonomiczne uwarunkowania rozwoju Unii Europejskiej
Źródło:
Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2009) , s. 14-34 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1320/Magazyn