Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
178 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Opłacalność wykorzystania i rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce = The Profitability of Using and Developing Renewable Energy Sources in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 668 (2005) , s. 9-24. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Analiza i ocena efektów rzeczowych inwestowania w ochronie środowiska w Polsce w latach 1992-2001 = An Analysis and Evaluation of Measurable Effects of Investment in Ecological Protection from 1992-2001
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 668 (2005) , s. 91-99. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Zmiany strukturalne w przemyśle w latach 1991-2001 = Structural Changes in Polish Industry in the Years 1991-2001
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 668 (2005) , s. 113-126. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Rynkowe źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce = Market Sources of Financing Environmental Protection in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 668 (2005) , s. 63-78. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Kształtowanie rynku energii w Polsce = The Formation of the Energy Market in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 668 (2005) , s. 35-44. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Wspomnienie o Profesorze Józefie Gajdzie (1915-2004)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 668 (2005) , s. 7-8
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Zmiany i przeobrażenia poziomu energochłonności produktu krajowego brutto w Polsce w okresie reform społeczno-gospodarczych = Changes and Transformation of the Level of Energy Requirements of Gross National Product in Poland in Times of Socio-Economic Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 668 (2005) , s. 25-33. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Gospodarka wodna w Polsce - elementy analizy przypływów finansowych = Water Management in Poland - An Analysis of Financial Flows
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 668 (2005) , s. 101-112. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Podatki i opłaty ekologiczne w rozwiniętych gospodarczo krajach świata = Taxes and Ecological Fees in Countries with Highly Developed Economies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 668 (2005) , s. 79-90. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Rachunek aktywów zaangażowanych w ochronę środowiska w świetle systemu rachunkowości finansowej jednostek gospodarczych = The Calculation of Assets Involved in Environmental Protection in Light of the Accountancy System of Economic Units
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 668 (2005) , s. 45-61. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie