Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Opis fizyczny:
205 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 8
1

Autor:
Tytuł:
Turystyka okolic jeziora Międzybrodzkiego : kompleksowe ujęcie zagadnień turystycznych = Tourism in the Region of Jezioro Międzybrodzkie (Międzybrodzkie Lake)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 62 (1975) , s. 155-182. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Problemy i metody badania warunków bytu ludności w przekrojach regionalnych = Problems and Methods of Studies upon the Conditions of Life of the Population in the Regional Cross-section
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 62 (1975) , s. 5-22. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Kryteria i mierniki uprzemysłowienia regionów = Problems and Methods of Studies upon the Conditions of Life of the Population in the Regional Cross-section
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 62 (1975) , s. 23-40. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Krótkookresowa prognoza statystyczna wybranych zjawisk gospodarczych w regionie krakowskim = Short-term Statistical Prediction of Some Chosen Economic Phenomena in the Cracow Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 62 (1975) , s. 41-67. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Budynki gospodarcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych województwa krakowskiego w świetle danych narodowego spisu powszechnego (1970 rok) = Farm Buildings at the Individual Farms in the Cracow Province as Shown by the 1970 Census
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 62 (1975) , s. 69-98. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Komunikacja lotnicza Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego = Air Transport in the Upper Silesian Industrial Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 62 (1975) , s. 113-133. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Niektóre konsekwencje migracji ludności ze wsi do miast w europejskich państwach socjalistycznych = Some Consequences of the Migration from the Country to the Town in some Chosen European Socialist Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 62 (1975) , s. 183-201. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Zastosowanie metody skalowej i agregatowej do waloryzacji turystycznej regionu (na przykładzie regionu krakowskiego) = Application of the Chosen Statistical Methods (scale and aggregate methods) in the Tourist Value Estimation of a Region (at the example of the Cracow region)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 62 (1975) , s. 135-153. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie