Szczegóły rekorduTytuł:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
90 s: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
9/KP/1/2007/S/370
Sygnatura:
NP-1020/3/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 5
1

Tytuł:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa cywilnego z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja : podsumowanie
Źródło:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy / kierownik tematu: Bogusława GNELA. (2007) , s. 57-62
Sygnatura:
NP-1020/3/Magazyn
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową wynikłą z naruszenia zobowiązania w systemie prawa polskiego i na gruncie Zasad Europejskiego Prawa Umów (PECL)
Źródło:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy / kierownik tematu: Bogusława GNELA. (2007) , s. 12-38
Sygnatura:
NP-1020/3/Magazyn
3

Tytuł:
O potrzebie wykorzystania rozwiązań zawartych w PECL w pracach nad nowym polskim Kodeksem cywilnym
Źródło:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy / kierownik tematu: Bogusława GNELA. (2007) , s. 5-11
Sygnatura:
NP-1020/3/Magazyn
4

Tytuł:
Unormowania zawarte w części 3 Zasad Europejskiego Prawa Umów na tle regulacji prawa polskiego
Źródło:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy / kierownik tematu: Bogusława GNELA. (2007) , s. 39-56
Sygnatura:
NP-1020/3/Magazyn
5

Tytuł:
Raport końcowy z badań "Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (Principles of European Contract Law: PECL) a polskie prawo cywilne - cz. 1 (umowa nr 104/KP/3/2005/S/276), cz. 2 (umowa nr 102/KP/1/2006/S/360) oraz cz. 3 (umowa 9/KP/1/2007/S/370)
Źródło:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy / kierownik tematu: Bogusława GNELA. (2007) , s. 67-90
Sygnatura:
NP-1020/3/Magazyn