Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Opis fizyczny:
193 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 11
1

Autor:
Klimek Barbara , Olszewska Anna
Tytuł:
Przystosowanie nieruchomości obiektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych = Adapting Facilities to the Needs of Disabled Persons
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 703 (2006) , s. 59-71. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Wartość i metody wyceny nieruchomości = Value and Methods of Property Valuation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 703 (2006) , s. 73-86. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Wpływ gminy na kształtowanie poziomu dochodów budżetu gminy z nieruchomościami = Impact of the Municipality on Shaping Municipal Budget Revenue from Property
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 703 (2006) , s. 87-100. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Elektronizacja ksiąg wieczystych na przykładzie Krakowa = Computerisation of Land Registers Based on the Example of Kraków
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 703 (2006) , s. 45-57. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
System opodatkowania nieruchomości w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach europejskich = The Property Taxation System in Poland Compared to Solutions Applied in Selected European Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 703 (2006) , s. 115-128. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Formy organizacyjne zarządzania nieruchomościami w Polsce = Organisational Forms of Property Management in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 703 (2006) , s. 129-149. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Przejmowanie do zarządzania nowych obiektów budowlanych w świetle zadań administracji publicznej = Assuming Management over New Buildings and Structures in Light of Public Administration Tasks
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 703 (2006) , s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Preferencje nabywców mieszkań i ich uwarunkowania na przykładzie Krakowa = Preferences of House Buyers Based on the Example of Kraków
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 703 (2006) , s. 29-44. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Gospodarowanie zasobem nieruchomości gruntowych na przykładzie gminy Kraków w latach 1998-2003 = Managing Land Property Stock Based on the Example of the Kraków Municipality, 1993-2003
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 703 (2006) , s. 15-27. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Zarządzanie powierzchnią jako obszar zarządzania komercyjną nieruchomością biurową = Area Management as a Sphere of Commercial Office Space Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 703 (2006) , s. 167-177. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Proces rewitalizacji a rewaluacja dzielnic miejskich - zarys problemu = The Revitalisation Process and Revaluation of Urban Districts - Problem Outline
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 703 (2006) , s. 179-193. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie