Szczegóły rekorduAutor:
, , , , , , ,
Tytuł:
Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
180 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr. przy art. oraz s. 168-171
Program badawczy:
16/KHZ/1/2006/S/Z91
Sygnatura:
NP-1117/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Zmiany regulacji dotyczących instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską
Źródło:
Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. (2006) , s. 36-50 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
16/KHZ/1/2006/S/Z91
Sygnatura:
NP-1117/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
2

Tytuł:
Ocena form i skuteczności finansowych instrumentów polityki wspierania eksportu w Polsce na tle innych krajów UE
Źródło:
Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. (2006) , s. 51-78 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
16/KHZ/1/2006/S/Z91
Sygnatura:
NP-1117/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
3

Tytuł:
Ocena wpływu systemu ubezpieczenia i kredytowania eksportu na zmiany w skali i w strukturze towarowej eksportu
Źródło:
Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. (2006) , s. 79-93 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
16/KHZ/1/2006/S/Z91
Sygnatura:
NP-1117/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
4

Tytuł:
Innowacyjność Polski na tle Unii Europejskiej a instrumenty wspierający rozwój eksportu
Źródło:
Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. (2006) , s. 94-111 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
16/KHZ/1/2006/S/Z91
Sygnatura:
NP-1117/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
5

Tytuł:
Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych a zmiany w strukturze ich eksportu w latach 2000-2004
Źródło:
Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. (2006) , s. 112-129 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
16/KHZ/1/2006/S/Z91
Sygnatura:
NP-1117/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
6

Tytuł:
Zasady i formy wspierania polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych w warunkach liberalizacji handlu międzynarodowego i integracji z Unią Europejską
Źródło:
Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. (2006) , s. 130-143 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
16/KHZ/1/2006/S/Z91
Sygnatura:
NP-1117/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
7

Tytuł:
Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa na przykładzie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych
Źródło:
Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. (2006) , s. 144-150 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
16/KHZ/1/2006/S/Z91
Sygnatura:
NP-1117/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
8

Tytuł:
Polityka proeksportowa a wzrost gospodarczy w warunkach zintegrowanych rynków - ujęcie teoretyczne
Źródło:
Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. (2006) , s. 5-15 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
16/KHZ/1/2006/S/Z91
Sygnatura:
NP-1117/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
9

Tytuł:
Ocena wpływu zmian w strukturze eksportu na poziom i dynamikę wzrostu gospodarczego
Źródło:
Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. (2006) , s. 151-165 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
16/KHZ/1/2006/S/Z91
Sygnatura:
NP-1117/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
10

Tytuł:
Zmiany regulacji i wykorzystania instrumentów promocyjno-informacyjnego wspierania eksportu w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską
Źródło:
Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. (2006) , s. 16-35 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
16/KHZ/1/2006/S/Z91
Sygnatura:
NP-1117/Magazyn
fragment pracy naukowo badawczej
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID