Szczegóły rekorduTytuł:
Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
210 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
14/KMSG/1/06/S/289
Sygnatura:
NP-1115/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji / kierownik: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2006) , s. 3-5
Sygnatura:
NP-1115/Magazyn
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Międzyregionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju w Polsce w kontekście polityki spójności społeczno-gospodarczej UE
Źródło:
Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji / kierownik: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2006) , s. 51-71 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1115/Magazyn
3

Autor:
Tytuł:
Globalizacja współczesnych międzynarodowych rynków finansowych a problem stabilizacji monetarnej i finansowej nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
Źródło:
Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji / kierownik: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2006) , s. 152-191 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1115/Magazyn
4

Tytuł:
Teoretyczne aspekty kolektywnego podejmowania decyzji w zakresie polityki pieniężnej a praktyka Europejskiego Banku Centralnego i Narodowego Banku Polskiego
Źródło:
Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji / kierownik: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2006) , s. 192-210 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1115/Magazyn
5

Tytuł:
Spór wokół kierunków rozwoju integracji europejskiej a interesy gospodarki polskiej
Źródło:
Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji / kierownik: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2006) , s. 6-30 - Bibliogr
Uwagi:
Bibliogr
Sygnatura:
NP-1115/Magazyn
6

Tytuł:
Konsekwencje przyjęcia wspólnej polityki handlowej dla stosunków handlowych Polski z krajami trzecimi
Źródło:
Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji / kierownik: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2006) , s. 101-117 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1115/Magazyn
7

Tytuł:
Wpływ Unii Gospodarczej i Walutowej na stabilność finansową Polski
Źródło:
Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji / kierownik: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2006) , s. 118-151 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1115/Magazyn
8

Tytuł:
Mierniki oceny dystansu rozwojowego między krajami i ich przydatność dla badania gospodarek państw nowoprzyjętych
Źródło:
Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji / kierownik: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2006) , s. 31-49 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1115/Magazyn
9

Tytuł:
Nowe zasady wykorzystania pomocy strukturalnej a problem rozwoju polskiej gospodarki
Źródło:
Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji / kierownik: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2006) , s. 72-100 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1115/Magazyn
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID