Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Opis fizyczny:
159 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 7
1

Autor:
Bąba Wojciech , Kołodziejska Agnieszka
Tytuł:
Polski lobbing w Unii Europejskiej = Polish Lobbying in the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 701 (2006) , s. 115-139. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski : studium porównawcze = The Level of Socio-economic Development in Poland - a Comparative Study
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 701 (2006) , s. 141-159. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Ocena wyników negocjacji akcesyjnych Polski na tle innych krajów Europy Środkowowschodniej = An Evaluation of the Results of Poland's Accession Negotiations Compared to other Central and Eastern European Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 701 (2006) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Zmiany w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich = Changes in the Institutional System of the European Communities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 701 (2006) , s. 65-80. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Zadania polityki regionalnej Unii Europejskiej wobec wzrostu zróżnicowań regionalnych związanych z ostatnim rozszerzeniem = Tasks of European Union Regional Policy in the Face of an Increase in Regional Disparities Associated with the Latest Enlargement
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 701 (2006) , s. 95-114. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Specyfika wschodniego rozszerzenia Unii Europejskiej = The Specific Characteristics of the Eastern Enlargement of the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 701 (2006) , s. 25-43. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Koszty i korzyści integracji krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo : wybrane aspekty = The Costs and Benefits of Integrating Less Economically Developed Countries : Selected Aspects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 701 (2006) , s. 81-94. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie