Szczegóły rekorduTytuł:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów
Opracował:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
45 s.; 24 cm
Uwagi:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
978-83-7252-519-7
monografia
Powiązane artykuły/referaty 8
1

Tytuł:
Rola kredytu konsumpcyjnego w rozwoju innowacyjnym - ujęcie aksjomatyczne
Źródło:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 16. - Dostępne tylko streszczenie
Uwagi:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-519-7
varia
2

Tytuł:
Pewne metody ustalania ubezpieczeniowych składek netto
Źródło:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 20. - Dostępne tylko streszczenie
Uwagi:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-519-7
varia
3

Tytuł:
Wybrane własności kurtozy wektora losowego
Źródło:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 14. - Dostępne tylko streszczenie
Uwagi:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-519-7
varia
4

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie umieralności według przyczyn w powiatach małopolski w ujęciu bayesowskim
Źródło:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 22. - Dostępne tylko streszczenie
Uwagi:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-519-7
varia
5

Tytuł:
O pewnej propozycji modyfikacji wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej z wykorzystaniem funkcji wymiernych
Źródło:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 35. - Dostępne tylko streszczenie
Uwagi:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-519-7
varia
6

Autor:
Tytuł:
Modele wskaźnikowe rynku kapitałowego z wykorzystaniem funkcji regresji wektorów losowych
Źródło:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 41. - Dostępne tylko streszczenie
Uwagi:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-519-7
varia
7

Tytuł:
Aproksymacja modelu regresji logistycznej Firtha za pomocą ważenia obserwacji
Źródło:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
Uwagi:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-519-7
varia
8

Autor:
Osiewalski Jacek , Osiewalski Krzysztof
Tytuł:
Modele hybrydowe MSV-MGARCH z kilkoma procesami ukrytymi : analiza przypadku dwuwymiarowego
Źródło:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 30. - Dostępne tylko streszczenie
Uwagi:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-519-7
varia