Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
165 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 11
1

Tytuł:
Wagi decyzyjne i preferencja ryzyka w zachowaniach na rynku finansowym = Decision Weights and Risk Preferences in Financial Market Behaviour
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 680 (2005) , s. 91-103. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Charakterystyka sektora wód mineralnych w świetle badań = The Mineral Water Sector in the Light of Contemporary Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 680 (2005) , s. 43-58. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Strukturalna ekwiwalencja łańcuchów środków-celów = Structural Equivalence of Means-end Chains
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 680 (2005) , s. 105-115. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Selektywność udziału marki na rynku = Selectivity of Brand Participation on the Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 680 (2005) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Rynek dzieł sztuki w kontekście mikroekonomicznej teorii rynku = The Market for Works of Art in the Context of Microeconomic Market Theory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 680 (2005) , s. 29-42. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Modelowanie współzależności w układach agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej = Modelling Inter-dependency in Polish and European Union Agricultural Market Structures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 680 (2005) , s. 13-27. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Dynamiczne operacje zabezpieczające z wykorzystaniem opcji = Dynamic Security Operations Using Options
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 680 (2005) , s. 75-90. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju nowoczesnych form handlu detalicznego = Conditions for the Development of Modern Forms of Retail Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 680 (2005) , s. 59-74. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Podejście regresyjne w budowie drzew klasyfikacyjnych CART = A Regression Approach in Constructing CART Classification Trees
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 680 (2005) , s. 135-151. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Współzależność cech produktów w modelach bazujących na opiniach konsumentów = Correlation of Product Traits in Consumer Opinion-Based Models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 680 (2005) , s. 117-133. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów = Conjoint Analysis as a Method of Analysing Consumer Preferences
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 680 (2005) , s. 153-165. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie