Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Opis fizyczny:
128 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 12
1

Autor:
Kudłacz Tadeusz , Reichel Marek
Tytuł:
Innowacyjność regionów Polski Południowo-Wschodniej = Innovation in the Southeastern Regions of Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 693 (2006) , s. 5-27. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Rola banków spółdzielczych w rozwoju obszarów wiejskich województwa małopolskiego = The Role of Co-operative Banks in the Development of Rural Areas in the Małopolskie Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 693 (2006) , s. 115-125. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Uwarunkowania polityki regionalnej w Polsce wynikające z przystąpienia do struktur Unii Europejskiej = Factors Governing Regional Policy in Poland as a Result of Entry into the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 693 (2006) , s. 57-70. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Ciesielska Aneta , Guzik Halina
Tytuł:
Wybrane programy przeciwdziałania bezrobociu w województwie podkarpackim = Selected Programmes for Combating Unemployment in the Podkarpackie Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 693 (2006) , s. 95-113. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Kudłacz Tadeusz , Woźniak Dariusz
Tytuł:
Skuteczność polityki regionalnej w Polsce w latach 2001-2003 w świetle oceny metodą Paradise = The Effectiveness of Regional Policy in Poland in 2001-2003 as Evaluated using the PARADISE Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 693 (2006) , s. 71-93. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Wykorzystanie podziału na byłe dzielnice administracyjne w badaniach przemian użytkowania ziemi w Krakowie = Application of the Farmer Division of Administrative Districts in Research on Land Use in Kraków
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 693 (2006) , s. 187-202. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Wygląd i symbolika flag współczesnych państw Afryki Środkowej = The Appearance and Symbols Used in the Flags of Modern Central African States
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 693 (2006) , s. 203-221. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Ochrona gruntów rolnych i leśnych w Polsce = Protection of Farmland and Forested Areas in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 693 (2006) , s. 157-171. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Wskaźniki rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego = Economic Development Indicators of the Małopolskie Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 693 (2006) , s. 29-41. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Grzebyk Mariola , Musiał-Malago' Monika
Tytuł:
Sytuacja finansowa gmin województwa podkarpackiego w latach 1999-2002 = The Financial Situation of Gminas in the Podkarpackie Voivodship, 1999-2002
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 693 (2006) , s. 143-155. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w przekroju regionalnym NUTS II = Differentiation in Poland's Socio-economic Development Using a Regional NUTS II Classification
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 693 (2006) , s. 43-55. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Zróżnicowanie gmin powiatu nowosądeckiego pod względem rozwoju turystyki = Differentiation of Gminas in the Nowy Sącz Powiat with Respect to the Development of Tourism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. . - nr 693 (2006) , s. 127-142. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie