Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Opis fizyczny:
128 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Rachunkowość instrumentów finansowych na przykładzie wybranych transakcji opcyjnych = Accounting of Financial Instruments Based on the Example of Selected Option Transactions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 691 (2006) , s. 99-114. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Funkcja produkcji w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Production Function in Enterprise Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 691 (2006) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Dyskonto w szacowaniu wartości godziwej = Discount in Estimating Fair Value
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 691 (2006) , s. 43-52. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Pozyskanie efektów jedności gospodarczej jako przesłanka tworzenia struktury holdingowej = Obtaining the Effects of Economic Unity as a Prerequisite for the Creation of a Holding Structure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 691 (2006) , s. 69-79. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Kontrolna funkcja rachunkowości = The Control Function of Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 691 (2006) , s. 31-42. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Metoda konsolidacji proporcjonalnej w systemie sprawozdawczości finansowej jednostek powiązanych = The Proportional Consolidation Method in the Financial Reporting System of Subsidiaries and Affiliates
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 691 (2006) , s. 53-67. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Zarys audytu wewnętrznego w jednostkach publicznych = An Outline of Internal Auditing in Public Entities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 691 (2006) , s. 115-128. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Analiza zgodności sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Analysis of the Objectivity of Financial Statements of Companies Quoted on the Warsaw Stock Exchange
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 691 (2006) , s. 81-97. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Koncepcje paradygmatów w nauce rachunkowości = Concepts of Paradigms in Accounting Science
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 691 (2006) , s. 21-30. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie