Szczegóły rekorduTytuł:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2008
Opis fizyczny:
289 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. przy ref.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 13
1

Tytuł:
Mankamenty planowania przestrzennego blokujące rozwój inwestycji infrastrukturalnych
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 60-71. - Streszcz.
Uwagi:
Streszcz.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
O wdrożeniu niektórych przepisów dyrektywy 2004/18/WE do ustawy Prawo zamówień publicznych z punktu widzenia spółek Skarbu Państwa
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 33-42. - Streszcz.
Uwagi:
Streszcz.,
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Konsorcjum w zamówieniach publicznych
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 98-114. - Streszcz.
Uwagi:
Streszcz.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 127-137. - Streszcz.
Uwagi:
Streszcz.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
O terminach dochodzenia roszczeń z tytułu wad fizycznych obiektu budowlanego
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 252-257. - Streszcz.
Uwagi:
Streszcz.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Ocena sytuacji ekonomicznej wykonawcy umożliwiającej należyte wykonanie zamówienia
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 272-289. - Streszcz.
Uwagi:
Streszcz.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Zamówienia sektorowe w działalności operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) na tle problematyki funkcjonowania grup kapitałowych
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 26-32. - Streszcz.
Uwagi:
Streszcz.,
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Surówka Krzysztof , Winiarz Mateusz
Tytuł:
Zamówienia publiczne jako przedmiot kontroli regionalnej izby obrachunkowej
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 232-240. - Streszcz.
Uwagi:
Streszcz.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
O potrzebie prawidłowego określenia zamawiającego w ustawie Prawo zamówień publicznych
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 15-25. - Streszcz.
Uwagi:
Streszcz.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Gwarancja jakości przy umowie o roboty budowlane realizowane w zamówieniach publicznych
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 115-126. - Streszcz.
Uwagi:
Streszcz.,
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Pomoc państwa w zakresie dofinansowania kosztów usług użyteczności publicznej
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 189-199. - Streszcz.
Uwagi:
Streszcz.,
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
O dopuszczalnych modyfikacjach zobowiązań z umów o zamówienia publiczne
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 241-251. - Streszcz.
Uwagi:
Streszcz.,
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne jako sankcja z ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 150-161. - Streszcz.
Uwagi:
Streszcz.,
artykuł w czasopiśmie