Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: PTE Oddział w Krakowie, 2006
Opis fizyczny:
261s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Kwestia społeczna w koncepcji Zofii Daszyńskiej-Golińskiej = The Social Issue in the Concept of Zofia Daszyńska-Golińska
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 4 (2006) , s. 161-173. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Kozioł Michał , Żmigrodzki Marcin
Tytuł:
Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników = The Role of Computer Technologies in Increasing the Effectiveness of Employee Professional Training
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 4 (2006) , s. 219-236. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Nierówności dochodowe w Polsce i ich dekompozycja = Inequalities in Polish Household Incomes and their Decomposition
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 4 (2006) , s. 77-96. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Idea narodu i gospodarstwa narodowego oraz program przemian politycznych i społeczno-gospodarczych II Rzeczpospolitej w ujęciu Romana Rybarskiego = Roman Rybarski's Concept of Nation and National Household and the Programme of Political and Social and Economic Changes in the Second Republic of Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 4 (2006) , s. 149-160. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych = Assessment of Poland's Attractiveness as Viewed by Foreign Investors
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 4 (2006) , s. 45-75. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Powstanie i rozwój Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie = Establishment and Development of the Economic Society in Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 4 (2006) , s. 131-148. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Trójsektorowa struktura zatrudnienia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = A Three-Sector Structure of Employment in Poland as Compared with Other EU Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 4 (2006) , s. 97-111. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego = Possible Applications of the Strategic Performance Card in HR Management - the Case of a Heat-generating Company
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 4 (2006) , s. 175-198. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Controlling personalny w zarządzaniu kapitałem ludzkim = Personnel Controlling in Human Capital Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 4 (2006) , s. 199-217. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie