Szczegóły rekorduTytuł:
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej : instrumenty - przebieg - efekty = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005
Opis fizyczny:
396 s.: il., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz., summ. przy tekstach, Bibliogr. przy tekstach
ISBN:
83-907047-5-7
monografia
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Koncepcja grona i możliwości jej wykorzystania do restrukturyzacji przedsiębiorstw = The Concept of Cluster Theory and its Applicability for the Restructuring of an Organization
Źródło:
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005, s. 32-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-907047-5-7
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Efekty działalności narodowych funduszy inwestycyjnych jako element restrukturyzacji gospodarki = Effects of the National Investments Funds Activity as an Element of the Economy's Restructuring
Źródło:
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005, s. 202-210. - Streszcz.
Uwagi:
Streszcz.,
ISBN:
83-907047-5-7
rozdział w monografii
3

Autor:
Młynarski Stanisław , Kaczmarek Jarosław
Tytuł:
Zmiany strukturalne w gospodarce polskiej w okresie transformacji = The Structural Changes in Polish Economy in Period of Transformation
Źródło:
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005, s. 153-165. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-907047-5-7
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Skutki restrukturyzacji przemysłu w Polsce w rezultacie transformacji ustrojowej = Results of the Polish Industry Restructuring During the Systemic Transformation
Źródło:
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005, s. 235-243
ISBN:
83-907047-5-7
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Zmiana zakresu działania jako obszar restrukturyzacji przedsiębiorstwa = The Change of Activities Scope as a Corporate Restructuring Area
Źródło:
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005, s. 21-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-907047-5-7
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Restrukturyzacja rozwojowa i zmiany strukturalne a kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = Developmental Restructuring, the Structural Changes and Condition of Small and Medium Size Enterprises in Poland
Źródło:
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005, s. 244-251. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-907047-5-7
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej największych przedsiębiorstw w Polsce = The Changes of Size and Structure of Industrial Activity in Poland
Źródło:
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005, s. 252-260. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-907047-5-7
rozdział w monografii
8

Autor:
Kwieciński Jerzy , Kwieciński Mirosław
Tytuł:
Dylematy rozwoju przedsiębiorstwa produkcji programów telewizyjnych i filmów : (przypadek grupy ATM S.A.) = Dilemma of Expansion the Production TV and Film Company : (Case Grupa ATM S.A.)
Źródło:
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005, s. 342-348. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-907047-5-7
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Kierunki i bariery restrukturyzacji systemu wynagrodzeń na przykładzie wybranych przedsiębiorstw sektora energetycznego = Directions and Bariers of Remuneration System Resructuring on the Exemplification of Selecting Companies from Power Industry
Źródło:
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005, s. 283-292. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-907047-5-7
rozdział w monografii
10

Autor:
Bartkowiak Piotr , Litwa Piotr
Tytuł:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę w latach 1992-2003 = The Influence of the Direct Foreign Investments on the Polish Economy in 1992-2003
Źródło:
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005, s. 178-190. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-907047-5-7
rozdział w monografii