Szczegóły rekorduTytuł:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
176 s., [1] k. tabl. złoż: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-280-4
monografia
Powiązane artykuły/referaty 29
1

Tytuł:
Obligacje komunalne jako źródło finansowania ochrony środowiska
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 113-118
ISBN:
83-7252-280-4
podrozdział - podręcznik
2

Tytuł:
Bankowe źródła finansowania ochrony środowiska
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 65-91
ISBN:
83-7252-280-4
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Rola państwa i samorządów w finansowaniu ochrony środowiska
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 92-119
ISBN:
83-7252-280-4
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Fundusze ekologiczne jako źródło finansowania ochrony środowiska
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 120-144
ISBN:
83-7252-280-4
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Fundusze unijne oraz możliwości ich wykorzystania w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 145-166
ISBN:
83-7252-280-4
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych w ochronie środowiska
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 23-30
ISBN:
83-7252-280-4
podrozdział - podręcznik
7

Tytuł:
Obowiązki i strategie przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 17-23
ISBN:
83-7252-280-4
podrozdział - podręcznik
8

Tytuł:
Udział przedsiębiorstw w nakładach inwestycyjnych na ochronę środowiska według kierunków inwestowania
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 51-53
ISBN:
83-7252-280-4
podrozdział - podręcznik
9

Tytuł:
Wynik finansowy przedsiębiorstw jako źródło finansowania ochrony środowiska
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 58-64
ISBN:
83-7252-280-4
podrozdział - podręcznik
10

Tytuł:
Usługi bankowe dla potrzeb ochrony środowiska w Polsce
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 65-71
ISBN:
83-7252-280-4
podrozdział - podręcznik
11

Tytuł:
Preferencje fiskalne oraz subwencje w ochronie środowiska
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 97-111
ISBN:
83-7252-280-4
podrozdział - podręcznik
12

Tytuł:
Udział samorządów gminnych i jednostek budżetowych w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 111-113
ISBN:
83-7252-280-4
podrozdział - podręcznik
13

Tytuł:
Procedury i kryteria finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska z funduszy ekologicznych
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 122-126
ISBN:
83-7252-280-4
podrozdział - podręcznik
14

Tytuł:
Przychody i kierunki przeznaczania środków funduszy ekologicznych w Polsce w latach 1995-2003
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 126-135
ISBN:
83-7252-280-4
podrozdział - podręcznik
15

Tytuł:
Dyskusja na temat funkcjonowania funduszy ochrony środowiska w Polsce
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 135-142
ISBN:
83-7252-280-4
podrozdział - podręcznik
16

Tytuł:
Niezbędne efekty rzeczowe w ochronie środowiska i szacunek nakładów na ich Charakterystyka funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i sposobu ich wykorzystywania w ochronie środowiska
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 160-166
ISBN:
83-7252-280-4
podrozdział - podręcznik
17

Tytuł:
Charakterystyka Funduszu Spójności oraz zasad jego wykorzystania w ochronie środowiska
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 155-160
ISBN:
83-7252-280-4
podrozdział - podręcznik
18

Tytuł:
Pojęcia i zakres ochrony środowiska
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 11-17
ISBN:
83-7252-280-4
podrozdział - podręcznik
19

Tytuł:
Przedsiębiorcy jako inwestorzy w ochronie środowiska
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 48-51
ISBN:
83-7252-280-4
podrozdział - podręcznik
20

Tytuł:
Procedury oraz wielkość kredytów i pożyczek bankowych na ochronę środowiska
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 71-79
ISBN:
83-7252-280-4
podrozdział - podręcznik
21

Tytuł:
Istota i formy pomocy publicznej państwa dla przedsiębiorców
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 92-97
ISBN:
83-7252-280-4
podrozdział - podręcznik
22

Tytuł:
Podstawy prawne funkcjonowania funduszy ekologicznych w Polsce
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 120-121
ISBN:
83-7252-280-4
podrozdział - podręcznik
23

Tytuł:
Niezbędne efekty rzeczowe w ochronie środowiska i szacunek nakładów na ich pozyskiwanie
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 145-150
ISBN:
83-7252-280-4
podrozdział - podręcznik
24

Tytuł:
Kapitały własne i obce przedsiębiorstw jako źródła finansowania ochrony środowiska
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 53-58
ISBN:
83-7252-280-4
podrozdział - podręcznik
25

Tytuł:
Bank Ochrony Środowiska SA i jego usługi dla potrzeb finansowania ochrony środowiska
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 79-91
ISBN:
83-7252-280-4
podrozdział - podręcznik
26

Tytuł:
Fundusze przedakcesyjne i ich wykorzystanie w finansowaniu projektów inwestycyjnych
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 151-155
ISBN:
83-7252-280-4
podrozdział - podręcznik
27

Tytuł:
Elementy systemu finansowania ochrony środowiska
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 31-47
ISBN:
83-7252-280-4
rozdział w monografii
28

Tytuł:
Udział przedsiębiorców w finansowaniu ochrony środowiska
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 48-64
ISBN:
83-7252-280-4
rozdział w monografii
29

Tytuł:
Ochrona środowiska jako przedmiot finansowania
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 11-30
ISBN:
83-7252-280-4
rozdział w monografii