Szczegóły rekorduTytuł:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2004
Opis fizyczny:
299 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 18
1

Autor:
Karpiel Łucja , Szarek Agnieszka
Tytuł:
Ograniczenia polityki handlowej Unii Europejskiej na przykładzie produktów owocowych i warzyw
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 25-39. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Gospodarstwa domowe w procesie transformacji systemowej w Polsce(w świetle wyników narodowych spisów powszechnych 1988 i 2002) = Households in the Process of System Transformation in Poland (in the Light of National Censuses 1998 and 2002)
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 93-112. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Wpływ kapitału zagranicznego na rozwój regionalny Polski = Foreign Capital Investment in Poland and Its Impact on Regional Development
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 53-70. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Tendencje i trendy rozwoju współczesnej turystyki = Tendencies and Trends in the Development of Contemporary Tourism
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 7-16. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Płaca w społecznej nauce Kościoła katolickiego = Remuneration in Social Teachings of the Catholic Church
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 129-136. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Pomiar i ocena wartości klientów = Evaluate of Customer Value
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 241-248. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Przesłanki wiarygodności sprawozdania finansowego = Conditions of Financial Statement Credibility
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 269-280. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Produkcja owczarska w Polsce na tle owczarstwa w Unii Europejskiej = Sheep Production in Poland in Comparison with Sheep Production in EU
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 41-51. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Kodeksy etyczne i ich przydatność w działalności gospodarczej = Codes of Ethics and Their Usefulness in Economic Activity
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 137-149. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Globalny portfel minimalnego ryzyka = The Global Portfolio of Minimal Risk
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 281-286. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej = Public Relations in the Integrated Marketing Communication System
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 249-268. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Pawełek Barbara , Gałuszka Krzysztof
Tytuł:
Badanie redystrybucji PKB przez samorządy województw w Polsce w latach 1999-2001 = The Research of GDP Redistribution by the Local Government of the Voivodeship in Poland in the Years 1999-2001
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 71-91. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
HACCP - system zapewniający produkcję bezpiecznej żywności = System of Assurance Production of Food Safety
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 17-23. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Przyczynek do wyboru strategii zarządzania wiedzą organizacji = Contribution to the Choice of the Knowledge Management's Strategy
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 179-194. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Miejsce konfliktów w organizacji = The Position of Conflicts in Organization
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 221-239. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Reasons for and Consequences of Divorces and Separations of Marriage in Poland in 1995-2001
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 113-128. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Uwarunkowania funkcjonowania organizacji w XXI wieku = Operational Conditions of the 21st Century Organization
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 151-178. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Palka Jakub , Winkler Renata
Tytuł:
Zaufanie i komunikacja jako determinanty sukcesu zespołów wirtualnych = Communication and Trust as Key Factors of the Success within Virtual Teams
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 195-208. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie