Szczegóły rekorduKonferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
Tytuł:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006
Opis fizyczny:
417 s.: il.; 25 cm.
Uwagi:
Materiały z konferencji naukowej 17.05. - 19.05 2006 w Bielsku - Białej, Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-922148-7-0
monografia
Powiązane artykuły/referaty 12
1

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
Tytuł:
Benchmarking w analizę wskaźnikowej sprawozdania finansowego
Źródło:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 192-199. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
rozdział w monografii
2

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
Tytuł:
Elementy teorii informacji i ich ewolucja
Źródło:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 98-106. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
rozdział w monografii
3

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
Tytuł:
Trwała utrata wartości aktywów w świetle koncepcji zachowania kapitału
Źródło:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 125-135. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
rozdział w monografii
4

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
Tytuł:
Korzyści podatkowe a ryzyko bankructwa przy wyznaczaniu optymalnej struktury kapitału
Źródło:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 36-46. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
rozdział w monografii
5

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
Tytuł:
Idea aktywizacji środowisk lokalnych a instytucjonalno-prawne aspekty działalności SKOK
Źródło:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 387-397. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
rozdział w monografii
6

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
Tytuł:
Obowiązki informacyjne spółek prawa handlowego wobec wspólników
Źródło:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 209-218. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
rozdział w monografii
7

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
Tytuł:
Obowiązki informacyjne krajowych zakładów ubezpieczeń wobec organu nadzoru
Źródło:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 343-351. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
rozdział w monografii
8

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
Tytuł:
Konsumenckie prawo do informacji jako ograniczenie działalności przedsiębiorcy na przykładzie wybranych dyrektyw o usługach finansowych
Źródło:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 253-267. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
rozdział w monografii
9

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
Tytuł:
Wykorzystanie przepływów pieniężnych w ocenie płynności, rentowności oraz poziomu zadłużenia przedsiębiorstw budowlanych1
Źródło:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 54-68. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
rozdział w monografii
10

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
Tytuł:
Kształtowanie strategii kapitału obrotowego w praktyce
Źródło:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 79-89. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
rozdział w monografii
11

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
Tytuł:
Polityka rachunkowości a wiarygodność i użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym
Źródło:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 230-239. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
rozdział w monografii
12

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
Tytuł:
Truesdellowski model kapitału i pieniądza
Źródło:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 315-326. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
rozdział w monografii