Szczegóły rekorduTytuł:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003
Opis fizyczny:
286 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 16
1

Autor:
Tytuł:
Dylematy wolnego rynku = Free Market Dilemmas
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 7 (2003) , s. 151-157. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Ocena wartości klienta dla firmy = Evaluation of the Customer's Value for the Company
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 7 (2003) , s. 125-131. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Badanie preferencji konsumenckich mięsa i jego przetworów = Investigations on the Preferences of Consumers of Meat and Meat Products
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 7 (2003) , s. 231-235. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Prawdopodobieństwo przekroczenia wartości oczekiwanej jako charakterystyka stopy zwrotu = Probability of Exceeding the Expected Value [EV] as Characteristic of the Rate of Return
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 7 (2003) , s. 223-229. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Determinanty tworzenia systemu zabezpieczenia społecznego = Determinants of Establishing of the Social Security System
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 7 (2003) , s. 159-167. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Koszt wytworzenia produktów w ustawie o rachunkowości i międzynarodowych standardach rachunkowości = Determination of Costs of Inventories in Relation to Accounting Act and International Accounting Standards
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 7 (2003) , s. 109-124. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Financial Economy of the Local Government Units in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 7 (2003) , s. 185-206. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Rachunek wyniku finansowego jednostki gospodarczej (w świetle znowelizowanego prawa o rachunkowości) = The Financial Result of the Business Unit (in the Light of the Amended Accountancy Act)
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 7 (2003) , s. 87-107. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Kapitał intelektualny w zarządzaniu współczesną organizacją = Intellectual Capital in the Management of the Contemporary Organisation
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 7 (2003) , s. 51-76. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Modelowe koncepcje wspólnego rynku - przesłanki i efekty integracji = Model Conceptions of the Common Market - Premised and Effects of Regional Integration
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 7 (2003) , s. 133-149. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Karpiel Łucja , Szarek Agnieszka
Tytuł:
Polskie prawo celne na drodze do Unii Europejskiej : Gospodarcze procedury celne jako jeden z czynników polityki eksportowej państwa = Polish Tariff Law on the Way to the European Union#Customs Economic Procedures as One of the Factors of the State's Export Policy
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 7 (2003) , s. 237-250. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Some Reflections about Structure Variations of the Number of Students in Terms of Study System, Kind of School for Higher Education and Sex in Poland in the Years 1995-2000
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 7 (2003) , s. 251-269. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Wykorzystanie analizy połączeń w modelowaniu wielowymiarowych funkcji przeżycia = Application of Copula Analysis in Modelling Multidimensional Survival Functions
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 7 (2003) , s. 169-184. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Pawełek Barbara , Gałuszka Krzysztof
Tytuł:
Dochody i wydatki ogółem budżetu samorządu Powiatu Chrzanowskiego na tle innych powiatów ziemskich w Polsce = Aggregate Budget Income and Expenditure in the Chrzanów District Local Government Versus Other Districts in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 7 (2003) , s. 207-221. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Wymagania stawiane współczesnym menedżerom = Requirements to be Met by Contemporary Managers
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 7 (2003) , s. 7-19. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Podstawy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie = A Sketch of Knowledge Management within the Enterprise
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. . - nr 7 (2003) , s. 37-50. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie