Szczegóły rekorduKonferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne
Tytuł:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009
Opis fizyczny:
426 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji, Bibliogr. przy rozdz.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne
Tytuł:
Upadłości przedsiębiorstw w Polsce : tendencje i perspektywy = Company Insolvency in Poland - Tendencies and Prospects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. . - nr 2 (13) (2009) , s. 211-223. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji, Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Kozioł Leszek , Muszyński Zenon
Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne
Tytuł:
Atrakcyjność rewirów leśnych jako obszarów recepcji turystycznej = Attractiveness of Forest as Area of Touristic Reception
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. . - nr 2 (13) (2009) , s. 317-326. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji, Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
3

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne
Tytuł:
Negocjacje w zarządzaniu projektami = Negotiations within Project Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. . - nr 2 (13) (2009) , s. 153-165. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji, Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Kozioł Leszek , Pyrek Radosław
Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne
Tytuł:
Model systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie = Working Time Management Model in an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. . - nr 2 (13) (2009) , s. 339-350. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji, Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne
Tytuł:
Zmiany organizacyjne przeprowadzane w przedsiębiorstwie = Organizational Changes Introduced into the Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. . - nr 2 (13) (2009) , s. 31-41. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji, Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Kozioł Leszek , Zych Witold
Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne
Tytuł:
Analiza instytucji nadzoru właścicielskiego w spółkach = Analysis of the Institution of Owner's Supervision in Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. . - nr 2 (13) (2009) , s. 181-193. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji, Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne
Tytuł:
Strategie personalne we współczesnych przedsiębiorstwach = Personal Strategies in Contemporary Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. . - nr 2 (13) (2009) , s. 351-362. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji, Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
8

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne
Tytuł:
Współczesne problemy programowania rozwoju przedsiębiorstwa = Contemporary Problems Related to Programming of Corporate Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. . - nr 2 (13) (2009) , s. 11-29. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji, Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
9

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne
Tytuł:
Innowacyjność przedsiębiorstw a standardy ekologiczne = Innovation of Enterprises against Ecological Standards
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. . - nr 2 (13) (2009) , s. 77-97. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji, Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
10

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne
Tytuł:
Rola klastrów w transferze innowacji w regionie tarnowskim = The Role of Clusters in Transfer of Innovation in the Tarnów Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nauk. Leszek Kozioł]. . - t. 13, nr 2, cz. 2 (2009) , s. 61-75. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Uwagi:
Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji, Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie