Szczegóły rekorduTytuł:
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.)
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
438 s.: wykr.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
ISBN:
83-7252-256-1
monografia
Powiązane artykuły/referaty 12
1

Tytuł:
Osłabienie finansów publicznych a nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce = The Weakening of Public Financing versus Investment in Environmental Protection in Poland
Źródło:
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 23-33. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-7252-256-1
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Finansowanie gminnych przedsięwzięć ochrony środowiska w Polsce = Local Government Financing of Environmental Protection Projects in Poland
Źródło:
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 263-270. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-7252-256-1
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Propozycja wprowadzenia w Polsce proekologicznej reformy podatkowej = Propositions for Introducing Pro-ecological Tax Reform in Poland
Źródło:
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 277-285. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-7252-256-1
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Deklarowane a realizowane priorytety polskiej polityki ekologicznej : analiza zgodności = The Priorities of Polish Environmental Policy - Declared and Realised - the Analysis of Consistency
Źródło:
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 373-379. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-7252-256-1
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Motywy wprowadzenia nowych stawek podatku akcyzowego od paliw płynnych = Motives for Introducing a New Excise Tax on Liquid Gas
Źródło:
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 381-390. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-7252-256-1
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Rola przedsiębiorstw w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce = The Role of Corporations in Financing Environmental Protection in Poland
Źródło:
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 111-118. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-7252-256-1
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Rola Ekofunduszu w finansowaniu przedsięwzięć ochrony środowiska w Polsce = The Role of Eco-fund in Financing Environmental Protection Projects in Poland
Źródło:
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 239-244. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-7252-256-1
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce = Condition and Perspectives of Public Finances in Poland
Źródło:
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 13-21. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-7252-256-1
rozdział w monografii
9

Autor:
Tytuł:
Źródła i kierunki finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce = The Sources and Use of Pro-ecological Financial Investment in Poland
Źródło:
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 87-93. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-7252-256-1
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Finansowanie przedsięwzięć ochrony środowiska w wybranym przedsiębiorstwie = One Corporation's Financing of Environmental Policy Projects
Źródło:
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 103-109. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-7252-256-1
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Fundusze celowe jako źródło finansowania ochrony środowiska w Polsce = Using Aim Funds to Finance Environmental Protection in Poland
Źródło:
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 219-226. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-7252-256-1
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Próba oceny stymulacyjnej funkcji polityki ekologicznej w opinii kadry menedżerskiej i biegłych rewidentów : (wyniki badań ankietowych) = An Assessment of the Stimulating Function of Ecological Policy in Light of Manager and Expert Auditor Opinion Based on Environmental Protection in Poland
Źródło:
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 185-192. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-7252-256-1
rozdział w monografii